Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức năm 2020

13:41 15/07/2020     5554

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 15/7, Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2020 đã công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2020.

Danh sách đính kèm tại đây

 

 

BBT