Thanh Hóa: Hơn 20.000 hoạt động tình nguyện được triển khai trong nữa đầu nhiệm kỳ

09:33 07/07/2020     264

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 4/7, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022; sơ kết công tác Đoàn, Hội, và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Qua nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả toàn diện. Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên được quan tâm chú trọng. Các chương trình trọng tâm như: “Xây dựng hình ảnh của thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp”, “Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” được triển khai đồng bộ, có hiệu quả.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức hơn 20.000 hoạt động tình nguyện, triển khai thực hiện gần 30.000 ý tưởng sáng kiến của thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho trên 200.000 đoàn viên thanh niên, xây dựng gần 2.000 mô hình thanh niên khởi nghiệp… Qua đó phát huy sức sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ và trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thanh niên, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Hội nghị cũng đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu cho phù hợp với điều kiện thực tế và thống nhất với hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ của Trung ương Đoàn./.

 

 

Anh Tuân - TĐ Thanh Hóa