Sơn La: Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn-Hội-Đội cho cán bộ chuyên trách

16:55 20/09/2019     5392

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Trong 05 ngày (16 đến 20/9), Tỉnh đoàn Sơn La đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2019 cho các cán bộ Đoàn chuyên trách.

Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2019 cho các cán bộ Đoàn chuyên trách

 

Tại lớp bồi dưỡng 77 cán bộ đoàn chuyên trách, học viên được các báo cáo viên trung ương truyền đạt các nội dung chuyên đề: Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn, công tác cán bộ Đoàn; kỹ năng thiết kế, tổ chức các chương trình, hoạt động của Đoàn; vai trò của đoàn thanh niên trong việc sử dụng mạng xã hội; kỹ năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, trang mạng xã hội trong công tác truyền thông các chương trình, phong trào Đoàn, Hội, Đội; vai trò của tổ chức đoàn, ĐVTN trong việc phản bác các thông tin, luận điệu xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội. 

Với lớp bồi dưỡng gồm 64 học viên là Bí thư, Phó bí thư đoàn xã, phường thị trấn, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã được cung cấp thông tin, cập nhật, kiến thức mới, trao đổi phương pháp kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đặc biệt các học viên được các báo cáo viên trung ương và báo cáo viên cấp tỉnh truyền tải các nội dung, các chuyên đề về: Triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đoàn trong cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên; Kỹ năng tổ chức, triển khai các hoạt động cho thanh thiếu nhi; Kỹ năng tổ chức và thiết kế các hoạt động tình nguyện, kỹ năng truyền thông, vận động thanh niên, và công tác tổ chức xây dựng đoàn cấp cơ sở; Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và vấn đề khời nghiệp sáng tạo trong thanh niên.

Qua các lớp bồi dưỡng, giúp nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn, góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Sơn La phát triển./.
 

Huy Thành-TĐ Sơn La (NA)