Quy chế góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn “vừa hồng”, “vừa chuyên”

17:21 13/05/2020     2135

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ban Thanh niên Quân đội đánh giá, sau 10 năm thực hiện (2010-2020) Quy chế cán bộ Đoàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn “vừa hồng”, “vừa chuyên”, là nguồn bổ sung cán bộ cho hệ thống chính trị.

Sáng 13/5, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu đoàn công tác đã tới khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn trong Quân đội.

 

Toàn cảnh buổi làm việc
 

Báo cáo tại buổi làm việc, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) cho biết, thực hiện Quy chế, đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong Quân đội được kiện toàn bảo đảm số lượng, chất lượng, tinh thần làm việc sáng tạo, năng động, tâm huyết đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội trong giai đoạn mới. Hàng năm, Tổng cục Chính trị và các ngành tiến hành tổng kết, đánh giá, chấm điểm hoạt động ngành công tác Đảng, công tác chính trị nói chung và công tác thanh niên nói riêng của các đơn vị trong toàn quân, trong đó chú trọng đánh giá kết quả công tác quán triệt thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.

Trong 10 năm, đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên thường xuyên được kiện toàn, nhất là từ sau đại hội Đoàn các cấp, chất lượng đoàn viên, thanh niên và bộ máy ban chấp hành Đoàn các cấp hoạt động đạt hiệu quả cao, vai trò tham mưu cho cấp uỷ đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy trong việc qui hoạch đào tạo, luân chuyển, sử dụng cán bộ được phát huy. Đồng thời hàng năm đều có bổ sung quy hoạch cán bộ dự nguồn, mỗi chức danh chủ chốt của Đoàn được qui hoạch từ 2-3 đồng chí trên cơ sở quy hoạch chung của công tác cán bộ; trong đó đặc biệt chú trọng đến lực lượng cán bộ trẻ, có năng lực, qua thực tiễn công tác cơ sở.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị tuổi trẻ Quân đội tiếp tục phát huy những phong trào, hoạt động nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng trên nhiều mặt đời sống thanh niên

 

“Thực hiện việc trẻ hoá đội ngũ cán bộ Đoàn theo Quy chế, những năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã cung cấp cho Đảng, chính quyền một lực lượng cán bộ hùng hậu có đủ năng lực, trình độ đảm đương tốt các chức vụ mà Đảng và Nhà nước, Quân đội giao cho; nhiều đồng chí giữ cương vị chủ chốt trong cơ quan, đơn vị ở độ tuổi thanh niên, ở mỗi cương vị đều trưởng thành và từng bước giữ chức vụ cao hơn”, thượng tá Trần Viết Năng nói.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện việc thực hiện quy chế cũng như những cách làm sáng tạo. Đồng thời phân tích những chuyển biến trong việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, giám sát cơ chế thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn; những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, độ tuổi cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trong Quân đội…

Về những hạn chế, Ban TNQĐ cho biết, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn còn gặp khó khăn, vì đặc thù nhiệm vụ Quân đội; mặt khác công tác cán bộ trong Quân đội nói chung, cán bộ đoàn nói riêng thực hiện theo Luật sĩ quan, các nghị quyết, quy định riêng của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng do vậy chỉ vận dụng, không triển khai toàn bộ theo Quy chế cán bộ Đoàn, nhất là về độ tuổi.

 

Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội phát biểu tại buổi làm việc

 

Để Quy chế cán bộ Đoàn được áp dụng triển khai phù hợp với thực tế phát triển, Ban TNQĐ kiến nghị: Sau 10 năm thực hiện (2010-2020), Quy chế đã có nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn “vừa hồng”, “vừa chuyên”, là nguồn bổ sung cán bộ cho hệ thống chính trị, tuy nhiên quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ một số bất cập. Do vậy, đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương có liên quan tham mưu với T.Ư Đảng bổ sung, sửa đổi Quy chế cán bộ Đoàn, nhất là tăng độ tuổi cho đội ngũ cán bộ Đoàn.

Ngoài ra, đề nghị Ban Bí thư T.Ư Đoàn có văn bản hướng dẫn cụ thể việc áp dụng thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn trong Quân đội, làm cơ sở để Ban TNQĐ tham mưu với Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong Quân đội, nhằm ghi nhận, động viên những đóng góp, cống hiến của đội ngũ này.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn của Quân đội 10 năm qua. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Chính trị, sự tham mưu của Ban TNQĐ, cơ quan chính trị các cấp đã vận dụng, triển khai Quy chế phù hợp với hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên và nhiệm vụ đặc thù trong Quân đội, thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đoàn, từng bước cụ thể hóa các chỉ tiêu nhằm đảm bảo đúng và hiệu quả trong quá trình thực hiện tại đơn vị, chú trọng lựa chọn, bố trí, quy hoạch, đào tạo, sử dụng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn trong toàn quân.

Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Ban TNQĐ tham mưu cho Tổng cục Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá toàn diện thêm các mặt thực hiện Quy chế, từ đó đưa ra những đề xuất sửa đổi, bổ sung gắn chặt với đặc thù Quân đội, tuy nhiên vẫn nằm trong tổng thể của thanh niên toàn quốc; tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách tại các đơn vị…nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả. Tiếp tục phát huy những phong trào, hoạt động nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng trên nhiều mặt đời sống thanh niên…

 

Trịnh Lý