Quảng Trị: Thực hiện công tác giám sát tại huyện Hải Lăng

16:37 03/09/2019     4055

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 29/8, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Trị do đồng chí Trần Thị Thu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Hải Lăng.

Đoàn đã tổ chức giám sát tại huyện Hải Lăng về việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chương trình Hành động số 13-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030”.

Tham gia chương trình có các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh Đoàn, Huyện ủy Hải Lăng.

 

Đồng chí Trần Thị Thu – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã được nghe Ban Thường vụ Huyện ủy báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Chương trình hành động số 13-CTHĐ/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nhìn chung, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã đạt được những kết quả hết sức tích cực, tạo điều kiện cho tuổi trẻ về mọi mặt để phát triển.

Việc thực hiện quy chế cán bộ Đoàn đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định, đã ban hành được các Nghị quyết chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và công tác chính sách cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp đã được quan tâm, đội ngũ cán bộ đoàn từ huyện đến cơ sở đã được chuẩn hóa, nhiều cán bộ được rèn luyện, trưởng thành từ thực tiễn phong trào Đoàn và là nguồn cán bộ cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị của huyện.

Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 13-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai hết sức nghiêm túc, đảm bảo các chỉ tiêu, hệ thống giải pháp cụ thể, trong đó có nhiều giải pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả góp phần tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Thu, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã đánh giá cao những kết quả thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn và Chương trình hành động số 13-CTHĐ/TU của Huyện ủy Hải Lăng trong thời gian vừa qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế và mong muốn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm hơn nữa, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, tạo nguồn, chính sách cho cán bộ Đoàn.

Đồng thời, đồng chí  Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh cần quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, giải quyết đầu ra cho cán bộ Đoàn khi quá tuổi theo quy chế cán bộ Đoàn, bố trí sắp xếp cán bộ Đoàn ở xã, thị trấn khi sáp nhập; tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các phòng, ban chuyên môn quan tâm phối hợp Đoàn Thanh niên để đẩy mạnh các hoạt động chuyên đề trong công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; quan tâm phát huy vai trò của Nhà thiếu nhi trong việc chăm lo nhu cầu, lợi ích, tạo sân chơi, môi trường cho thanh thiếu nhi phát triển.

 

CTV Minh Trang - Tỉnh Đoàn Quảng Trị (TN)