Quảng Ninh: Quán triệt, triển khai các quyết định của Tỉnh ủy phê duyệt một số đề án lớn của Đoàn

10:13 12/06/2019     346

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều ngày 11/6, BTV Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến đến 14 huyện, thị xã, thành phố quán triệt, tuyên truyền triển khai, thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phê duyệt các đề án cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn quán triệt tại hội nghị
 

Hội nghị đã quán triệt triển khai thực hiện tuyên truyền Quyết định số 1516-QĐ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3,4 cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2025”.

Theo đó, đề án nhằm mục đích phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân tiếp cận, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng nhất. Nâng cao hiệu quả hệ thống chính quyền điện tử tỉnh, đưa dịch vụ công trực tuyến đến từng tổ chức, cá nhân, xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

Theo lộ, trình, giai đoạn từ năm 2019 – 2022 sẽ triển khai các nội dung đề án và nhân rộng trong toàn tỉnh; năm 2022 sẽ kiểm tra, đánh giá, sơ kết Đề án; năm 2025 đánh giá, tổng kết Đề án.

Bên cạnh đó, Quyết định số 1515-QĐ/TU ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Phê duyệt Đề án “Phát hiện tài năng và bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu một số lĩnh vực cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019 - 2025” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong công tác phát hiện, phối hợp bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu cho thanh thiếu nhi góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh và các phong trào, mô hình, sân chơi, hội thi, hội diễn lành mạnh, các câu lạc bộ sở thích, các tổ, đội, nhóm do Đoàn - Hội - Đội tổ chức để kịp thời phát hiện tài năng, năng khiếu; phối hợp, tham mưu đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng nhân tài cho tỉnh nhà.

Về lộ trình thực hiện giai đoạn 2018 – 2019 xây dựng đề án báo cáo Tỉnh ủy phê duyệt, giai đoạn 2019 – 2020 triển khai đề án, giai đoạn 2019 – 2025  sẽ tiến hành bồi dưỡng, tổng kết rút kinh nghiệm.

Trong khuôn khổ hội nghị, Hội LHTN VN tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp huyện và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

Bá Trinh, TĐ Quảng Ninh-BA