Quảng Bình: Mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” phát huy hiệu quả

14:13 29/09/2020     1289

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Thời gian qua, các Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã triển khai mô hình “3 chủ động” trên nhiều mặt, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào Đoàn, cũng như tập hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tại các địa phương.

Mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” được triển khai thực hiện trên 3 mặt: chủ động thực hiện quản lý đoàn viên thanh niên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ở mỗi nội dung, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã cụ thể hóa, chi tiết theo các nội dung phù hợp, đúng định hướng của Trung ương Đoàn.

 

Đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ bà con nhân dân vùng lũ tại xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch

 

Để chủ động thực hiện quản lý đoàn viên thanh niên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị, các cơ sở Đoàn đã chủ động nắm tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội; rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong đơn vị để có kế hoạch giúp đỡ. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc triển khai thực hiện phần mềm quản lý đoàn viên giúp các cơ sở Đoàn nắm rõ và quản lý tốt hơn số đoàn viên thanh niên trên địa bàn, đặc biệt là số đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa; việc tập hợp đoàn viên thanh niên thành nhóm theo sở thích, các đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được duy trì và thực hiện có hiệu quả.

Ngoài ra, các Đoàn cơ sở chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như mạng xã hội (Zalo, Facebook...), gặp gỡ trực tiếp đoàn viên, sinh hoạt chi Đoàn hàng tháng. Thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền hiến pháp, pháp luật đến với ĐVTN và học sinh, sinh viên.

 

Tặng quà cho già làng, trưởng bản Chương trình “Xuân biên giới - Tết vùng cao” nhân dịp đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi tại xã Lâm Thủy, huyện lệ Thủy

 

Bên cạnh đó, tùy vào tình hình hoạt động, chức năng của từng địa phương, đơn vị, các Đoàn cơ sở sẽ chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác dựa trên chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Các buổi sinh hoạt chi Đoàn được đổi mới với những nội dung phong phú, hấp dẫn, triển khai bằng nhiều hình thức mới lạ như tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, xem phóng sự, video, hình ảnh trực quan, tổ chức trò chơi, đố vui, đố có thưởng... Các cơ sở Đoàn cũng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các hoạt động. Một số cơ sở Đoàn đã thực hiện tốt công tác phối hợp và gắn kết với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn để cùng tham gia, tổ chức các chương trình, hoạt động. Sau hơn hai năm triển khai thực hiện mô hình “3 chủ động”, chất lượng hoạt động của Đoàn cơ sở trên toàn tỉnh ngày được nâng cao.

Cụ thể, theo kết quả đánh giá, xếp loại năm 2019, toàn tỉnh có 216/246 Đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đạt 87,8%), 30/215 Đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (đạt 12,2 %), không có Đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2019, toàn tỉnh có 84/246 tổng số Đoàn cơ sở đạt Đoàn cơ sở “3 chủ động”, 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 145/246 tổng số Đoàn cơ sở đạt Đoàn cơ sở “3 chủ động”, đạt chỉ tiêu so với yêu cầu của Trung ương Đoàn.

Sau 2 năm triển khai thực hiện mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”, hoạt động phong trào của Đoàn tại cơ sở đã thường xuyên được đổi mới, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của ĐVTN. Từ đó, tạo chất lượng và hiệu quả thiết thực hơn, gắn với nhu cầu lợi ích chính đáng của thanh niên. Bên cạnh đó, tính chủ động của đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng nâng cao, phương thức tổ chức hoạt động của cơ sở đoàn ngày càng có tính hệ thống và dần đi vào nề nếp, tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của Đoàn cơ sở.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục quan tâm, chú trọng chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả mô hình “3 chủ động” nhằm nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hàng năm và là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

                                                                                     

Tú Anh - TĐ Quảng Bình