Phú Yên: Công tác thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực

14:43 27/11/2020     215

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 25/11, Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

 

Trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực được toàn xã hội quan tâm chăm lo bồi dưỡng thanh niên; nhiều Đề án, chương trình do Đoàn thanh niên tham mưu đã được phê duyệt, triển khai thực hiện đáp ứng nhu cầu của thanh niên và công tác thanh niên; một số vấn đề xã hội bức xúc của thanh niên hiện nay được tập trung giải quyết tốt hơn như: giới thiệu hơn 11.000 thanh niên có việc làm ổn định; tổ chức gần 300 lớp tập huấn, diễn đàn về việc làm, khởi nghiệp, vốn vay; các cấp bộ Đoàn cũng đã thực hiện hơn 4.000 công trình, phần việc thanh niên, giá trị làm lợi hơn 58 tỷ đồng; 100% cán bộ Đoàn, hơn 85% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, Hiến pháp và pháp luật và văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác của Trung ương và của tỉnh; 100% cán bộ Đoàn chuyên trách được đào tạo nghiệp vụ công tác Đoàn và kiến thức quản lý nhà nước về thanh niên; 100% thanh niên công chức, viên chức và thanh niên lực lượng vũ trang, 80% thanh niên khối trường học được bồi dưỡng và học tập chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 95% thanh niên học sinh THPT học tập các bài lý luận chính trị.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, đoàn thể đã tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh, các thiết chế văn hóa, thể thao đối với thanh niên đã từng bước được đầu tư xây dựng, nâng cấp phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện nâng cao thể chất, văn hóa, tinh thần để phát triển toàn diện.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về các nội dung cơ bản của Chiến lược; đổi mới và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thanh niên; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khoẻ sinh sản cho thanh niên; tăng cường công tác quốc tế thanh niên; tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác thanh niên...

Cùng ngày, Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Phú Yên và Công bố Kênh Tư vấn tâm lý trực tuyến cho thanh thiếu nhi.

Câu lạc bộ thành lập gồm 14 thành viên, anh Trần Minh Trí - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh làm Chủ nhiệm, các thành viên còn lại là Thường trực Đoàn, Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên. Câu lạc bộ có nhiệm vụ tư vấn tâm lý lứa tuổi, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên; tư vấn, nâng cao kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi trong phòng, chống các tệ nạn xã hội, tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường…

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã xây dựng kênh Tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi dưới hình thức trực tuyến tại các địa chỉ: Fanpage Thiếu nhi Phú Yên và Fanpage Cổng thông tin Tỉnh Đoàn Phú Yên, hoặc gọi điện đường dây nóng: 0257.3890000 của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Thanh thiếu nhi muốn tư vấn về tâm lý, luật pháp, y tế có thể liên hệ các địa chỉ trên để được các chuyên gia tư vấn, tổ tư vấn hỗ trợ, giải quyết các vấn đề.

 

Bảo Kính