Phú Thọ: Bồi dưỡng công tác tổ chức - kiểm tra cho 70 cán bộ đoàn

08:08 28/09/2020     445

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức – kiểm tra của Đoàn năm 2020 cho 70 học viên là cán bộ các Ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn; lãnh đạo và chuyên viên của 21 đơn vị huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc trong tỉnh.

 Đồng chí Hoàng Tiến Điệp – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh truyền đạt bài giảng cho học viên

 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị, bổ sung những nghiệp vụ rất cần thiết đối với cán bộ Đoàn trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ như: công tác cán bộ đoàn và một số vấn đề nghiệp vụ cụ thể về công tác tổ chức cơ sở Đoàn trong giai đoạn hiện nay; nghiệp vụ công tác kiểm tra trong hệ thống tổ chức Đoàn; nghiệp vụ công tác giám sát trong hệ thống tổ chức Đoàn; nghiệp vụ công tác xử lý kỷ luật trong hệ thống tổ chức của Đoàn; nghiệp vụ xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đoàn viên, thanh niên và nhân dân; Chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội XIII của Đảng…

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của chương trình lớp bồi dưỡng các đồng chí học viên còn được thảo luận và trao đổi với giảng viên về các tình huống nghiệp vụ công tác tổ chức, kiểm tra trong thực tế, cùng trao đổi về hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn tại địa phương, đơn vị giúp cho các đồng chí có được những kinh nghiệm thực tế, trau dồi được các kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ công tác tổ chức kiểm tra của Đoàn.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tổ chức – Kiểm tra của Đoàn năm 2020 đã cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh và cấp huyện; qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn "vừa hồng vừa chuyên" - một vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay.     

 

Mỹ Linh