Nghệ An: Gần 500 học viên tham gia tập huấn cán bộ Đoàn - Hội - Đội cơ sở

15:22 21/05/2019     239

3 Chương trình   Web.ĐTN: Web.ĐTN: Lớp tập huấn cán bộ Đoàn - Hội - Đội cơ sở nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu niên trong tình hình mới.

Đây là một trong những hoạt động gắn với chương trình “Gặp mặt 480 Bí thư Đoàn, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019” nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Đội được rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trên toàn tỉnh.

 

Lớp  tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội ở cơ sở

Trong thời gian 1 buổi, gần 500 học viên là Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành, thị đoàn và 480 đồng chí Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn được trang bị kiến thức qua các nội dung như: Các bài hát sinh hoạt tập thể; các trò chơi sinh hoạt chi đoàn; mô hình sân chơi cho thiếu nhi; xây dựng nội dung sinh hoạt theo chủ đề.

Cũng trong dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An đã phát động Cuộc thi ảnh “Thách thức để thay đổi” năm 2019 do Cổng Thông tin điện tử Trung ương Đoàn, Ban Thanh niên Nông thôn phối hợp với Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Đơn vị đồng hành Suntory PepsiCo Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nhằm tuyên truyền mạnh mẽ thông điệp giới trẻ thử thách bản thân để thay đổi, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng cùng chung tay vào các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan, an sinh xã hội...

Thể loại dự thi là tác phẩm ảnh có nội dung phản ánh được các hoạt động theo các chủ đề như: bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan môi trường, hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội… Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 18/5 đến hết ngày 18/8/2019.

Quang Thành - Tỉnh đoàn Nghệ An (TN)