Long An tổ chức Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Thanh niên

15:21 26/09/2019     4185

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều 25/9, tại trường Chính trị tỉnh Long An, Tỉnh đoàn Long An đã tổ chức Hội nghị góp ý sửa đổi Luật Thanh niên với sự tham gia của gần 250 đại biểu là cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh.

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp lần thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006. Qua tổng kết thực tiễn thi hành, có thể khẳng định việc ban hành Luật Thanh niên là rất cần thiết, tạo cơ sở pháp lý cho việc chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thanh niên. Tuy nhiên, sau 14 năm thực hiện, Luật Thanh niên đã bộc lộ những điểm chưa hợp lý, chưa đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, tính logic giữa các phần và chế định của luật. Một số quy định của Luật còn hạn chế, vướng mắc, chồng chéo, thiếu thống nhất; trách nhiệm của các chủ thể còn chung chung, không rõ ràng; cơ chế đảm bảo thi hành mờ nhạt, khó khả thi.

 

Đại biểu góp ý sửa đổi Luật Thanh niên

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý dự thảo lần thứ 2 của Luật Thanh niên sửa đổi của Bộ Nội vụ, thảo luận sôi nổi về các lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên, như: độ tuổi thanh niên nên quy định như nào cho phù hợp; các nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của thanh niên; bảo đảm thực hiện chính sách thanh niên; cơ chế phát huy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; Quản lý nhà nước về công tác thanh niên,...

Đa số các ý kiến đều thống nhất với dự thảo Luật gồm 7 chương 67 điều và cho rằng việc ban hành Luật Thanh niên là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, pháp luật cho thanh niên. Bên cạnh đó, các đại biểu đã góp ý bổ sung thêm một số nội dung trong Luật Thanh niên năm như: giới hạn độ tuổi thanh niên là từ 16 đến 35; cần có thêm những chính sách thật cần thiết cho thanh niên; cần tập trung điều chỉnh những quyền và nghĩa vụ đặc thù chỉ thanh niên có và quy định các chính sách, cơ chế bảo đảm để thanh niên thực hiện được các quyền và nghĩa vụ mang tính chất đặc thù đó. Đồng thời, cần làm rõ thêm tính chất của Luật lần này là luật chung mang tính nguyên tắc như một bản “Hiến pháp” của thanh niên mà các luật chuyên ngành phải thể chế để thi hành hay là một luật quy định cụ thể có tác dụng điều chỉnh trực tiếp…

Ngoài ra BTV Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Luật Thanh niên online trên Fanpage “Tuổi trẻ Long An” có hơn gần 1000 ý kiến tham gia góp ý.

*Cũng trong ngày 25/9, Tỉnh đoàn Long An tổ chức tập huấn kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho gần 250 đại biểu là cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh.

Trong chương trình, ĐVTN đã được tuyên truyền một số nội dung về cách nhận diện về các loại ma túy và tác hại của ma túy; thực trạng người nghiện và tội phạm ma túy hiện nay; ý thức, trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma tuý và tội phạm ma túy và các kỹ năng phòng tránh ma túy trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, đại diện Công an tỉnh đã thông tin một số mô hình, nội dung của ngành Công an và Đoàn Thanh niên đang phối hợp triển khai để góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy trong đoàn viên, thanh niên.

 

Xuân Thịnh - TĐ Long An (KA)