Lấy ý kiến cử tri trẻ góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

13:59 23/09/2019     4938

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Vừa qua, Tỉnh đoàn Tây Ninh và Tỉnh đoàn Bình Dương phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tại tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trẻ, lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).

Các đại biểu tham gia góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) tại tỉnh Tây Ninh

 

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) gồm 6 Chương, 62 Điều quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên; chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội và tổ chức thanh niên trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. 

Tại tỉnh Tây Ninh, đa số các ý kiến đều thống nhất với đề cương dự thảo Luật và cho rằng việc sửa đổi Luật Thanh niên là cần thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng và phát triển thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức sáng tạo, tiềm năng của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

Các đại biểu cũng đã đưa ra một số ý kiến tập trung vào việc làm rõ vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của thanh niên, một số khái niệm được quy định trong Luật thanh niên; góp ý các chính sách tạo điều kiện để phát triển thanh niên trong tình hình mới, đặc biệt là nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tài năng; cơ chế, chính sách thu hút nhân tài; góp ý về những quy định đối với Tháng thanh niên, Đối thoại với thanh niên. 

Bên cạnh đó, các đại biểu còn đề xuất dự thảo Luật cần sửa đổi quy định độ tuổi của thanh niên từ 16 đến 35 tuổi thay vì từ 16 đến 30 tuổi; tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, quy định rõ việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với thanh niên dân tộc thiểu số được cử tuyển đại học, cao đẳng; đề xuất quy định rõ chế tài xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm Luật Thanh niên…

 

Góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) tại tỉnh Bình Dương

 

Tại tỉnh Bình Dương, các đại biểu đã đóng góp một số nội dung liên quan đến chính sách và điều kiện thụ hưởng tốt hơn cho thanh niên, giúp cho công tác quản lý nhà nước về thanh niên có hiệu lực và hiệu quả hơn, giúp cho việc tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, phát huy thanh niên, để tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển, bảo vệ đất nước.

Trao đổi tại hội nghị, các đại biểu cũng có nhiều gợi mở, đề xuất những chính sách hỗ trợ thanh niên, đặc biệt nhiều ý kiến nêu rõ Luật Thanh niên phải đề cập đến những đối tượng thanh niên đặc thù, phải đưa ra được những chính sách mới mang tính đột phá so với các luật chuyên ngành đã được quy định.

Sau Hội nghị, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội hai tỉnh đều ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, chuyên sâu và các ý kiến đóng góp tích cực, mang tính xây dựng cao của các đại biểu. Đồng thời, sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ và lựa chọn nội dung để tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến trong các buổi làm việc của Quốc hội về các nội dung liên quan.
 

Đăng Khoa-TĐ Tây Ninh; Thùy Trinh-TĐ Bình Dương (NA)