Lạng Sơn: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội trường học năm học 2020 - 2021

09:32 07/11/2020     272

Xây dựng Đoàn   Wen.ĐTN: Ngày 05/11, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội trường học năm học 2020- 2021 cho 88 cán bộ đoàn là Bí thư, Phó Bí thư các Đoàn trường học, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HSV Việt Nam các trường Cao đẳng trên địa bản tỉnh Lạng Sơn.

 

 

Các giảng viên đến từ Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã truyền đạt tới các đồng chí cán bộ đoàn khối trường học các nội dung: Hướng dẫn triển khai xét danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt", nhiệm kỳ 2018 - 2023 khối các trường THPT, TTGDTX, TT GDNN - GDTX và các trường Cao đẳng; Định hướng và công tác quản lý của Đoàn trường để sử dụng hiệu quả mạng xã hội; khai thác ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; Công tác nắm bắt tư tưởng của học sinh sinh viên. Diễn biến hòa bình và những tác động tới nhận thức của học sinh, sinh viên; Hướng dẫn triển khai một số nội dung trọng tâm công tác năm học; phòng chống bạo lực học đường; Kỹ năng tổ chức các hoạt động tình nguyện.

Với các nội dung tập huấn bám sát thực tiễn của cơ sở, là những vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm, Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội trường học năm học 2020- 2021 đã tạo được sự hấp dẫn, thu hút các học viên tham gia nhiệt tình. Qua đó đem lại nhiều kiến thức thiết thực, đáp ứng yêu cầu công tác, phù hợp với tâm lý, nguyện vọng của cán bộ Đoàn, Hội trường học trong năm học mới./.

 

Mai Tình