Kiểm tra công tác xây dựng đoàn, việc thu - chi đoàn phí tại Tuyên Quang

08:17 26/05/2020     2722

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 25/5, Đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn đã làm việc, kiểm tra Chuyên đề Công tác xây dựng Đoàn, việc thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn tại tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra một số cơ sở Đoàn thuộc huyện đoàn Sơn Dương và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang trong cùng ngày.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Sơn Dương

 

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang, đồng chí Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh đoàn đã trình bày tóm tắt báo cáo về công tác phát triển đoàn viên, công tác quản lý đoàn viên, việc triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên, công tác phân loại đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn, công tác thu chi đoàn phí và sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2018 đến nay; những mô hình mới, cách làm hay của các cơ sở Đoàn tỉnh Tuyên Quang về Công tác quản lý đoàn viên.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang và các ý kiến thảo luận, tham gia của các đồng chí trong đoàn kiểm tra, đồng chí Bùi Quang Huy đã ghi nhận, đánh giá những nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh thời gian qua. Đồng thời trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang cần tăng cường sát sao các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời nắm bắt tình hình đoàn viên, công tác đoàn vụ, xây dựng Đoàn, quản lý đoàn viên.

  

Phương Linh