Khối phong trào cần tăng cường chủ động, sáng tạo, kỷ cương, chất lượng

10:07 11/01/2019     5578

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chiều ngày 11/01, Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động khối phong trào cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng uỷ Trung ương Đoàn, Thủ trưởng cơ quan và đồng chí Trần Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động khối phong trào Trung ương Đoàn năm 2018

 

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động khối phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn đã được nghe Báo cáo công tác tổ chức cán bộ năm 2018, Báo cáo công khai tài chính năm 2018 và Báo cáo kết quả thực hiện những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của của cơ quan Trung ương Đoàn năm 2018.

Theo Báo cáo, trong năm 2018, tổ chức bộ máy của các ban phong trào và một số đơn vị sự nghiệp đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không còn đơn vị cấp phòng thuộc các Ban phong trào; chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan Trung ương Đoàn tiếp tục được nâng cao và chuẩn hoá; việc tuyển dụng công chức và viên chức được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định; trình độ lý luận, chuyên môn, ý thức, trách nhiệm nghiên cứu, học tập và năng lực tham mưu của đội ngũ cán bộ, chức, viên chức ngày càng được nâng cao...

Bên cạnh đó, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngày càng được nâng cao thông qua việc thực hiện đúng quy định của Nhà nước và cơ quan Trung ương Đoàn về chế độ chính sách đối với cán bộ và sự quan tâm của Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan và lãnh đạo các ban, đơn vị.

Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, như: xây dựng danh mục vị trí việc làm ngạch công chức của cơ quan Trung ương Đoàn, phê duyệt vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp còn chậm so với yêu cầu; thời điểm tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức chưa hợp lý;...

Năm 2018, công tác triển khai Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn được Ban chỉ đạo quan tâm thực hiện và có bước chuyển mới; công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế được tiến hành thường xuyên, từ đó nắm bắt và có những chỉ đạo kịp thời; các đơn vị quan tâm quán triệt, triển khai quy chế đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các nội dung theo quy định được công khai, các buổi đối thoại giữa lãnh đạo và người lao động đã đươc tổ chức nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc...
 
Tại hội nghị, Thủ trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã giành thời gian lắng nghe và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, người lao động khối phong trào Trung ương Đoàn.

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, khối phong trào là lực lượng trẻ trung nhất của cơ quan Trung ương Đoàn, thể hiện rõ nét nhất hình ảnh của Trung ương Đoàn đối với cơ sở. Năm 2018, các ban, đơn vị và cán bộ khối phong trào đã cho thấy sự tích cực, sáng tạo, trách nhiệm và gần gũi với cơ sở.

Trong năm 2019, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn đề nghị, lãnh đạo và cán bộ khối phong trào cần chủ động hơn, sáng tạo hơn, kỷ cương hơn và chất lượng hơn. Trong đó, cần chủ động tham mưu sớm, mới các vấn đề, nội dung thuộc phạm vi của ban, đơn vị; đổi mới, tăng cường hàm lượng sáng tạo trong từng nội dung công việc; đề cao tính nêu gương, chú trọng rèn luyện thói quen, tác phong, lề lối cán bộ Đoàn; phát huy tinh thần tập thể và giá trị thực tiễn cơ sở, thực tiễn phong trào để nâng cao chất lượng tham mưu; tăng cường chất lượng cán bộ đi cơ sở...

Bên cạnh đó, Thủ trưởng cơ quan cũng yêu cầu các ban, đơn vị cần tập trung, dồn sức thực hiện kế hoạch, nội dung công việc theo chủ đề công tác Năm Thanh niên tình nguyện; tiếp tục phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp; có cơ chế, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ của từng ban, đơn vị...
 

 

Kiều Anh