Hải Phòng tổng kết việc thực hiện các mô hình Chi đoàn giai đoạn 2014 - 2017

09:02 24/11/2019     316

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 22/11, tại trường THPT Kiến An, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức tổng kết việc thực hiện các mô hình Chi đoàn giai đoạn 2014 - 2017; Biểu dương các mô hình chi đoàn mạnh tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2017 và Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố lần thứ I năm 2019.

Các mô hình chi đoàn được biểu dương


Trong 04 năm qua, việc xây dựng mô hình Chi đoàn Văn minh, Chi đoàn Văn hóa kiểu mẫu, Chi đoàn Mạnh đã được các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc Thành đoàn tích cực triển khai đạt hiệu quả cao. Việc triển khai xây dựng các mô hình chi đoàn góp phần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn; tạo môi trường sinh hoạt cụ thể để nắm bắt tư tưởng, từng bước giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên; đồng thời tạo môi trường động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xung kích đảm nhận các việc khó, việc mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai Hướng dẫn thực hiện mô hình chi đoàn mạnh giai đoạn 2019 - 2022 với 6 tiêu chí thực hiện: có sổ chi đoàn theo mẫu, tổ chức sinh hoạt chi đoàn, thu – nộp đoàn phí đầy đủ; 100% đòan viên có sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên; chi đoàn đăng ký đảm nhận ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên hoặc đề tài sáng kiến, ý tưởng sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được áp dụng thực tế; tổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện vì cộng đồng hàng năm, 100% đoàn viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện vì cộng đồng/năm;…

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức biểu dương 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo xây dựng các mô hình chi đoàn giai đoạn 2014-2017 và 24 chi đoàn đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng các mô hình chi đoàn giai đoạn 2014 - 2017

Nhân dịp này, Thành đoàn - Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã tuyên dương 04 Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp trung ương; biểu dương 18 Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố. Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu được xây dựng nhằm tôn vinh những giáo viên, giảng viên trẻ, đạt nhiều thành tích cao trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội; qua đó tạo động lực cố gắng cho đội ngũ Nhà giáo trẻ trong công tác giáo dục, đào tạo và khơi dậy đam mê với nghề dạy học trong thanh niên.
                                                                                

Thu Hằng,TĐ Hải Phòng-BA