Hải Dương: 225 cán bộ Đoàn cơ sở tập huấn nâng cao nghiệp vụ

08:53 24/05/2019     331

3 Chương trình   Web.ĐTN: Từ ngày 21 - 23/5, Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở lớp 1, năm 2019.

225 cán bộ Đoàn cơ sở tập huấn nâng cao nghiệp vụ

 

Trong thời gian 03 ngày, 225 học viên thuộc 12/25 đơn vị là cán bộ Đoàn chuyên trách ở cơ sở. các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề, như: Tình hình thời sự, kinh tế - chính trị - xã hội trong tỉnh, trong nước, khu vực và thế giới; Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” dành cho cán bộ Đoàn và chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” dành cho đoàn viên, thanh niên.

Ngoài ra, các học viên được giảng viên truyền đạt nội dung: Thanh niên với cách mạng công nghiệp 4.0; Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo;  Công tác tổ chức xây dựng tổ chức Đoàn, công tác đoàn viên, công tác cán bộ (xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, công tác phát triển đoàn viên, chương trình Rèn luyện đoàn viên, quản lý đoàn viên, đoàn vụ, quy trình kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vu, các chức danh chủ chốt Đoàn các cấp)…

Bên cạnh đó, các học viên được tập huấn rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo; Kỹ năng ứng xử, xử lý các mối quan hệ; Kỹ năng nắm bắt và định hướng tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, học sinh qua các diễn đàn điện tử, trang mạng xã hội…

Đặc biệt, các học viên được trải nghiệm thông qua chương trình thực tế tại Đồ Sơn (Tp. Hải Phòng) với các hoạt động: kỹ năng tổ chức trại, giao lưu văn nghệ, các trò chơi hoạt động tập thể,...

Lớp tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở tỉnh Hải Dương năm 2019 góp phần  từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn trên địa bàn tỉnh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Theo Kế hoạch, lớp tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở lớp 2 tỉnh Hải Dương, năm 2019 được tổ chức từ ngày 28 - 30/5/2019.

 

Phan Hiền, TĐ Hải Dương -BA