Hà Giang: Bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Đoàn - Hội

11:48 24/11/2021     255

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Trong 2 ngày 22 - 23/11, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ đoàn, hội các cấp năm 2021 theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của 80 học viên là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn khối xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

 

Tại hội nghị, các cán bộ Đoàn, Hội đã được nghe các báo cáo viên của Ban dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Hà Giang thông tin một số chuyên đề: Chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về dân tộc và công tác dân tộc; Những kết quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong thời gian qua; Kỹ năng thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc; Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 10/5/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng bài trừ hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Về công tác tôn giáo, cụ thể: Khái quát chung về tôn giáo, tín ngưỡng và vai trò, chức năng, giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam; Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Những kết quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong thời gian qua; Kỹ năng định hướng, tiếp cận và xử lý thông tin trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; Phương pháp đoàn kết tập hợp thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thành niên tín đồ tôn giáo.

Hội nghị tập huấn là dịp để cán bộ Đoàn - Hội cơ sở trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác dân tộc, tôn giáo và quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó, kịp thời nắm bắt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN, nhân dân và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo tại địa phương, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

 


 

CTV