Góp ý đề cương lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 - 2017

15:57 31/05/2019     133

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng 29/5, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội thảo thông qua Đề cương lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 - 2017. .

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, Nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương Đảng; đồng chí Ngô Yên Thi, Nguyên UVBCH TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế, nguyên Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Trị Thiên; đồng chí Ngô Thái Sơn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Tại Hội thảo, thay mặt Ban biên soạn, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hoa, chủ biên Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 – 2017 đã trình bày Đề cương lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 - 2017.

 

Tiến sỹ Nguyễn Văn Hoa, chủ biên Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 – 2017

 

Thời gian qua, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tích cực tiến hành các bước thực hiện công trình biên soạn Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 – 2017. Đến nay đã hoàn thành dự thảo Đề cương chi tiết Lịch sử Đoàn gồm 5 chương gắn với quá trình phát triển của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong từng thời kỳ lịch sử; từ giai đoạn lịch sử; từ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đến giai đoạn thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước. Đây là hoạt động rất cần thiết và có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Cũng tại Hội thảo, các đồng chí nguyên cán bộ Đoàn qua các thời kỳ đã có những ý kiến đóng góp, trao đổi về các nội dung như tiêu đề sách, kết cấu đề cương, các đề mục, nội dung chính của từng mục, bổ sung các chương trình hành động và phong trào lớn của Đoàn. Đồng thời, đề nghị Tỉnh Đoàn tiếp tục khai thác thêm các tư liệu, nội dung còn thiếu để làm nổi bật công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong từng giai đoạn, thời kỳ.

 

Các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, UVTV Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ tham gia đóng góp ý kiến tại Hội thảo

 

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Gia Công, Bí thư Tỉnh Đoàn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu về cuốn sách trong thời gian tới để hoàn thiện bản thảo, tiến tới xuất bản quyển Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 - 2017 trong năm 2021.

Thay mặt tuổi trẻ Thừa Thiên Huế, đồng chí cũng xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm góp sức trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa quê hương, đất nước vững bước theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

           

Lê Nguyên Phương - TĐ Thừa Thiên Huế(TN)