Đưa Văn hóa Dầu khí vào trong văn hóa của mỗi đơn vị thành viên Tập đoàn

21:04 25/10/2019     918

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều 25/10, Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Diễn đàn thanh niên “ Vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng văn hóa Doanh nghiệp”.

Quang cảnh tại đầu cầu Hà Nội
 

Diễn đàn được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của 130 đại biểu đến từ 32 đơn vị trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bí thư Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí  Vũ Thị Thu Hương cho biết: Từ khi ra đời đến nay, Văn hoá Dầu khí đã giúp nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong mái nhà chung của Dầu khí, giúp mỗi người có cơ hội hoàn thiện mình hơn và thể hiện rõ khả năng của mỗi cá nhân được tôn trọng trong môi trường tập thể.

Để Văn hoá Dầu khí đến được với mỗi cán bộ công nhân viên trong ngành, một giải pháp đầu tiên cần quan tâm đó là công tác tuyên truyền; Đây cũng là dịp để tuổi trẻ bày tỏ suy nghĩ, quan điểm và những kết quả đạt được với cách nhìn từ vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn đang đóng góp cho sự phát triển Văn hóa doanh nghiệp của mỗi đơn vị. Từ đó, đề xuất những giải pháp để đưa Văn hóa Dầu khí vào trong văn hóa của mỗi đơn vị thành viên trong Tập đoàn, lấy văn hóa doanh nghiệp như là sợi chỉ đỏ để kết nối Tập đoàn với các đơn vị với tất cả các đơn vị thành viên nhằm hình thành một chỉnh thể thống nhất, mà mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên đang là lực lượng xung kích, đi đầu để xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

 

Điểm cầu tại Tp. Hồ Chí Minh

Tại Diễn đàn, đại biểu tại hai điểm cầu tập trung thảo luận vào các nhóm nội dung như: Vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong việc triển khai, thực hiện Văn hoá Doanh nghiệp tại đơn vị và những giải pháp để triển khai trong thời gian tới;  Các nội được thể hiện trong Cẩm nang Văn hóa Dầu khí và VHDN của đơn vị Đoàn thanh niên đơn vị đã và đang góp phần thực hiện hiệu quả nhất nội dung nào? Đối với các quy tắc ứng xử:  Đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến về văn hóa thực thi công việc, tính tuân thủ và hiệu quả, văn hoá trong giao tiếp, chào hỏi, văn hóa trong giới thiệu và tự giới thiệu, ứng xử với khách hàng đối tác, văn hóa ứng xử với đồng nghiệp, trong giao tiếp điện thoại, văn hóa trong làm việc, trong hội họp, trong tổ chức hoạt động ngoại khóa, trong xử lý giải quyết công việc, đây là những nội dung gắn liền với công việc, hoạt động hàng ngày; Bên cạnh đó, hiện nay văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự trong tranh luận, phản biện các quan điểm sai trái, tăng cường trang bị kỹ năng tự bảo vệ thông tin cá nhân; cách thức chắt lọc, tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội đang là vấn đề “nóng” hiện nay cũng được các đại biểu quan tâm góp phần nâng cao nhận thức và văn hóa trên không gian mạng.

Diễn đàn là cơ hội để thể hiện nét đẹp văn hoá Dầu khí bằng trí tuệ, sáng tạo của mỗi cá nhân đồng thời khẳng định vai trò của tuổi trẻ Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia trong việc thực hiện Văn hoá Dầu khí, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn liền hơn với sự nghiệp phát triển của mỗi đơn vị.

 

Trịnh Lý