Đồng Tháp: Chất lượng cán bộ Đoàn các cấp ngày một nâng cao

14:50 13/05/2020     1761

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 11/5, Đoàn công tác Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh do đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhằm khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban Trung ương Đoàn, Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp và làm việc với đoàn.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đã cùng phân tích, đánh giá, nhận định rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai, thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng thẳng thắn báo cáo những nội dung còn tồn tại, hạn chế ở cấp cơ sở trong việc quy hoạch, sử dụng cán bộ Đoàn, đồng thời đề xuất kiến nghị các phương hướng tháo gỡ nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho cán bộ Đoàn phát triển. Trong đó có các nội dung về đánh giá việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; công tác bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn; công tác khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát công tác cán bộ Đoàn các cấp; công tác thực hiện về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn…

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

 

Đồng chí Đỗ Thị Thanh Trang – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn đánh giá, sau 10 năm Đoàn các cấp thực hiện, Quy chế cán bộ Đoàn đã có nhiều tác động tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Đoàn được chuẩn hóa nhanh về tiêu chuẩn chung của cán bộ, công chức và tiêu chuẩn theo quy chế cán bộ Đoàn; chất lượng cán bộ Đoàn các cấp ngày càng được nâng cao, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, trình độ học vấn và trình độ chính trị cao hơn trước, có tinh thần làm việc sáng tạo, năng động, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Thực hiện Quy chế 289 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành các văn bản, tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các nội dung Quy chế đến các cấp bộ đoàn, đồng thời phối hợp các cấp ủy đảng tạo điều kiện, cơ chế để các cơ sở Đoàn tham mưu văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế Cán bộ Đoàn từ đó giúp cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp không ngừng nâng cao về chất lượng, đảm bảo số lượng, tiêu chuẩn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp đã quan tâm đến công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và luân chuyển, điều động cán bộ đoàn các cấp, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác cán bộ trong giai đoạn mới.

Công tác kiện toàn, bổ sung được thực hiện kịp thời, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng được nâng cao, chất lượng hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh không ngừng được cải thiện, mang lại hiệu quả rõ nét. Công tác bố trí sắp xếp đối với cán bộ Đoàn hết tuổi được thực hiện tốt nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy quản lý (cấp tỉnh, cấp huyện).

Đến nay, cấp tỉnh có 26 đồng chí, trong đó 85,61% đạt trình độ thạc sĩ, đại học. Bí thư và Phó Bí thư Đoàn cấp huyện có 40 đồng chí, 100% trình độ đại học. Bí thư Đoàn cấp xã, phường, thị trấn có 102/143 đồng chí có trình độ đại học (đạt 71,3%); 41/143 đồng chí đạt trình độ cao đẳng (28,7%). Toàn tỉnh đã điều động (luân chuyển) 15 cán bộ Đoàn cấp tỉnh, 86 cán bộ Đoàn cấp huyện; cấp tỉnh tham gia cấp uỷ viên 03 đồng chí, tham gia Hội đồng nhân dân tỉnh 02 đồng chí.

 

Đại biểu trao đổi thảo luận tại buổi khảo sát

 

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ở cấp cơ sở còn gặp nhiều vướng mắc, bất cập cần được tháo gỡ như quy chế chưa quy định cụ thể về chuẩn BCH cấp tỉnh và độ tuổi tái cử của cán bộ Đoàn các cấp nên trong quá trình hướng dẫn các đơn vị còn lúng túng thiếu tính nhất quán. Công tác tuyển dụng đối với cán bộ Đoàn còn chưa có cơ chế đặc thù riêng, áp dụng khung thi tuyển chung, nên khó xác định được đặc điểm cá bộ phù hợp với nhiệm vụ công tác Đoàn. Ngoài ra việc quy định công chức cấp xã, viên chức phải đủ 60 tháng mới được xem xét tuyển dụng về cấp huyện trở lên, điều này ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cán bộ Đoàn quy hoạch kế thừa. Mặt khác hiện nay thực hiện Nghị quyết 18 của Đảng về sắp xếp tinh gọn bộ máy nên chưa có chỉ tiêu tuyển biên chế mới, nhưng hợp đồng cán bộ thử việc thì gặp khó khăn do quy định không cho phép, đơn vị không tự cân đối kính phí...đều này cũng gây khó khăn cho xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế thừa đạt chuẩn khi đến đại hội.

Ngoài ra, khó khăn là công tác tham mưu của cán bộ Đoàn một số địa phương về công tác này chưa thật sự tốt, chưa thực hiện công tác tạo nguồn, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, một số địa phương còn mang tính “chắp vá” trong bố trí, giới thiệu cán bộ ứng cử mới; việc bố trí một số cán bộ Đoàn hết tuổi của cấp cơ sở, cán bộ không thuộc diện Ban Thường vụ cấp uỷ quản lý còn chậm, khó khăn do phải thực hiện chủ trương về sắp xếp tinh gọn bộ máy. ... Chính sách phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ Đoàn kiêm nhiệm trong các đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.... chưa có, nên tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết của cán bộ đoàn khu vực này thiếu bền vững, chưa có nhiều động lực dành cho công tác Đoàn nhiều.v.v..

Phát biểu tại buổi khảo sát, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy Đảng các cấp với đội ngũ cán bộ đoàn và đề nghị cấp uỷ các cấp tiếp tục quan tâm, ủng hộ công tác đoàn, đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng phát triển, phát huy năng lực, hoạt động có hiệu quả.

Đồng chí cũng ghi nhận các đề xuất kiến nghị và sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đảng suốt 10 năm qua và đề nghị, thời gian tới, Tỉnh đoàn Đồng Tháp cần vận dụng hiệu quả cơ chế tạo điều kiện của Tỉnh ủy, tiếp tục chủ động tham mưu các cơ chế phù hợp với thực tiễn, đề xuất những chính sách có tính chất đặc thù cho từng cấp bộ Đoàn nhằm đảm bảo phục vụ cho công tác thanh vận.

 

CTV TĐ Đồng Tháp