Điện Biên: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong phát triển kinh tế - xã hội

10:03 18/07/2019     412

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong phát triển kinh tế - xã hội, đó là phát biểu kết luận của đồng chí Đặng Thành Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, tại kỳ họp thứ 7, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu kết luận kỳ họp thứ 7, BCH Tỉnh đoàn khóa XIII

 

Sáng ngày 17/7, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Điện Biên khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 7. Theo báo cáo của BCH Tỉnh đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2019 hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh đạt được những kết quả quan trọng.

100% cán bộ, ĐVTN được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; các cấp bộ đoàn tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đã có bước phát triển; công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tính xung kích của ĐVTN trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Ngoài ra, công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và công tác quốc tế thanh niên được tăng cường; nâng cao chất lượng đoàn kết, tập hợp thanh niên. 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, của Hội LHTN; kết nạp mới 3.510 đoàn viên, giới thiệu 1.540 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 730 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội lên 72,2%. 130/130 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội LHTN Việt Nam.

Duy trì 100% xã, phường, thị trấn tổ chức Đội hoạt động hiệu quả, hỗ trợ 5.723 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn các cấp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 9.722 lượt ĐVTN; phối hợp tuyên truyền, vận động 4.668 thanh niên đi làm việc có tổ chức tại doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh. Toàn tỉnh trồng mới 13.871 cây xanh. Làm mới làm 46 nhà tiêu hợp vệ sinh; thắp sáng 1,35 km đường nông thôn. Đăng ký thực hiện 03 công trình cấp tỉnh, 19 công trình cấp huyện.

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Đặng Thành Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cáo những kết quả đạt được của các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh; đồng thời, đồng chí đề nghị trên tinh thần nhìn thẳng vào những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, đối chiếu vào những chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp đề nghị các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đề ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong ĐVTN; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai thực hiện các nội dung, phần việc chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 đang triển khai thực hiện. Chú trọng triển khai 03 phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên; quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện chỉ tiêu ý tưởng sáng tạo trong ĐVTN; quan tâm đến chỉ tiêu kết nạp đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; chú trọng triển khai thực hiện bộ tiêu chí cấp tỉnh, cấp huyện. Chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN cấp huyện, cấp tỉnh; điều quan trọng nhất, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 7, BCH Tỉnh đoàn khóa XIII đã thực hiện bước quy trình bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 và nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cùng tại Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân có nhiều thành tích trong việc thu thập địa chỉ phục vụ Đề án Hệ tri thức Việt số hóa./.
 

Kim Phượng -TĐ Điện Biên (NA)