Đà Nẵng: Tập huấn công tác Đoàn – Hội năm 2020

08:14 25/05/2020     1680

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 23/5/2020, Thành Đoàn và Hội sinh viên thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn công tác Đoàn - Hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội các trường Đại học và Cao đẳng trên địa bàn thành phố.


Toàn cảnh lớp tập huấn
 

Hội nghị tập huấn diễn ra trong vòng 01 ngày với 3 chuyên đề, gồm các nội dung tập huấn đã được báo cáo viên truyền tải đến như: Thông tin thời sự, tuyên truyền chủ quyền biển đảo Tổ quốc; Một số nội dung cơ bản về nghiệp vụ Đoàn - Hội, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”; Kỹ năng nói chuyện, điều hành, kỹ năng xử lý tình huống trước công chúng.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, tạo môi trường cho cán bộ Đoàn - Hội khối Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố có dịp giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm góp phần đưa công tác Đoàn - Hội khối Đại học, Cao đẳng của thành phố đi vào chiều sâu và hoạt động hiệu quả.

 

Văn Tân