Bình Phước: Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý Luật Thanh niên (sửa đổi)

14:28 10/10/2019     3738

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 09/10, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề góp ý Luật Thanh niên (sửa đổi).

Đại diện đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh góp ý

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia góp ý dự thảo Đề cương Luật Thanh niên sửa đổi của Bộ Nội vụ, tập trung thảo luận sôi nổi 8 lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên gồm: Sự cần thiết sửa đổi luật; Quản lý Nhà nước về công tác thanh niên; Ủy Ban quốc gia về thanh niên; đối thoại với thanh niên; các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan Nhà nước đối với thanh niên; các tổ chức thanh niên…

Bên cạnh đó, các đại biểu đã góp ý bổ sung thêm Chương III của Luật Thanh niên (sửa đổi) một số chính sách cho thanh niên như: chính sách trong giải quyết việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa và thanh niên DTTS; quy định rõ về chế độ chính sách đối với người làm công tác thanh niên cụ thể như chế độ chính sách đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở; quy định rõ cơ chế trong việc thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên tại các địa phương.

Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, giúp ĐVTN hiểu và nắm rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của mình đồng thời  nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quy định trong Luật Thanh niên; bổ sung quy định về chính sách của nhà nước đối với thanh niên tình nguyện nhằm động viên, khuyến khích, phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên./.

 

Vũ Hằng - TĐ Bình Phước (NA)