30 ngày đồng hành cùng cơ sở

09:36 18/09/2021     1944

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Trước yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, BTV Tỉnh đoàn đã cử 6 cán bộ Tỉnh đoàn về các địa phương “vùng đỏ”, “vùng khóa chặt, đông cứng” thực hiện Chương trình “30 ngày đồng hành cùng cơ sở - Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Sau 30 ngày công tác “cùng ở, cùng làm việc” tại cơ sở, cả 6 đồng chí cán bộ Tỉnh đoàn cử đi cơ sở đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Trương Đinh Ngọc Mai - Chuyên viên Ban Thanh Thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn làm việc tại Thành đoàn Thủ Dầu Một

 

Trước đó, ngày 16/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Quyết định phân công 06 cán bộ Đoàn cấp tỉnh hỗ trợ các thành phố, thị xã thuộc “vùng đỏ” trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 gồm Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Dĩ An, Thành phố Thuận An, Thị xã Tân Uyên, Thị xã Bến Cát. Việc phân công cán bộ đi cơ sở trong thời điểm đặc biệt này đã giúp cho các đồng chí cán bộ Đoàn cấp tỉnh có thể tham gia, hỗ trợ cùng Đoàn Thanh niên các Huyện trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Các đồng chí cán bộ được cử đi cơ sở thực hiện 02 nhiệm vụ kép, vừa trực tiếp hỗ trợ cơ sở trong công tác phòng chống dịch, vừa nắm bắt tình hình công tác Đoàn trên địa bàn, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn tại đơn vị; kịp thời đưa ra các khuyến nghị cần thiết để góp phần đổi mới phương thức hoạt động Đoàn, trao đổi các định hướng, chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn trong tình hình dịch bệnh và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu đã đề ra. 

 

Đồng chí Nguyễn Tùng Lâm - Chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn làm việc tại Thành đoàn Dĩ An

 

30 ngày đồng hành cùng cơ sơ là hành trình vô cùng ý nghĩa đối với từng cán bộ đoàn. Tuy khoảng thời gian không dài nhưng đó là trải nghiệm quý báu của mỗi đồng chí được cử đi công tác cơ sở, thể hiện điểm mới, rất kịp thời, chủ động và phù hợp của Tỉnh đoàn trong triển khai thực hiện chủ trương “1+2”. 

Được cử về địa bàn địa phương được phân công phụ trách, được “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, vận động thanh niên”, mỗi đồng chí đã tích luỹ thêm cho mình được nhiều kỹ năng, rèn luyện giao tiếp và hơn hết là thực tế công tác phòng, chống dịch bệnh tại cơ sở nơi mà “mỗi xã phường là 1 pháo đài, mỗi người dân là 1 chiến sĩ”, trong đó đoàn viên, thanh niên phải là những người xung kích nhất, hăng hái nhất, trách nhiệm nhất. 

 

Đồng chí Lâm Thái Nguyên - Chuyên viên Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn làm việc tại Thành đoàn Thuận An

 

Qua việc phân công đi cơ sở lần này, mỗi đồng chí có một báo cáo kết quả cụ thể về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, có những đề xuất, tham mưu gắn với công tác chuyên môn, nhất là trong công tác tham mưu đánh giá, xếp loại tổ chức Đoàn cuối năm nay một cách xác thực nhất.

Đến nay, việc đi cơ sở đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ Đoàn cấp tỉnh nhằm nắm bắt tình hình, triển khai, tổ chức cũng như hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở thực hiện tốt các chủ trương, các hoạt động. Kịp thời tham mưu về cách thức triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị. Góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả các hoạt động, các phong trào của tổ chức đoàn cũng như thực hiện tốt các đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

 

Thái Nguyên