Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ nghèo tại Kon Rẫy

10:52 01/11/2019     686

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sau hơn một tháng triển khai (từ tháng 9 - 10/2019), mô hình Nhà tiêu hợp vệ sinh do Tỉnh đoàn Kon Tum triển khai tại thôn 6 và 7 xã Đăk Tờ Lung, huyện Kon Rẫy đã hoàn thành. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức bàn giao cho 20 hộ nghèo tại hai địa phương này.

20 nhà tiêu được xây dựng với tổng kinh phí 110 triệu đồng

 

Mô hình được triển khai trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Đoàn và sự đóng góp ngày công của người dân và đoàn viên, thanh niên, với trị giá 110.000.000đ và hơn 200 ngày công đóng góp của người dân và đoàn viên thanh niên.

Mô hình Nhà tiêu hợp vệ sinh được triển khai theo thiết kế đạt chuẩn nhà tiêu hợp vệ sinh theo Quyết định số 546/QĐ/UBND, ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về phê duyệt và ban hành hồ sơ thiết kế mẫu nhà tiêu vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh (Quy mô dành cho hộ gia đình) trên địa bàn tỉnh Kon Tum, với tổng diện tích 4,76m2 /nhà.

 

Bàn giao nhà tiêu hợp vệ sinh cho các hộ dân

 

Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, thay đổi môi trường, đồng thời từng bước nâng cao sức khỏe cho nhân dân, làm chuyển biến nhận thức cho người dân về vệ sinh môi trường tại cộng đồng, khu dân cư và góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

 

Y Việt Sa – TĐ Kon Tum (KA)