Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng Nông thôn mới

11:00 22/11/2018     315

3 Phong trào   Web.ĐTN: Thời gian qua, chương trình “Tuổi trẻ Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới” đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai với nội dung, hình thức đa dạng, thu hút đông đảo ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều điểm sáng như: hoạt động xây dựng các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng các mô hình tham gia phát triển kinh tế tại nông thôn, thúc đẩy tinh thần sang tạo khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, hoạt động hỗ thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và hợp tác xã thanh niên giúp thanh niên liên kết, hỗ trợ và phát huy điểm mạnh trong sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, giải quyết việc làm... đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Hàng năm, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk trong việc xây dựng các công trình thanh niên bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại các xã xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh niên tình nguyện bê tông hóa đường giao thông nông thôn tại xã Ea Pil huyện M’Đrắk

Đã huy động đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ngày công, tập trung thực hiện trong các đợt cao điểm của Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Đồng thời chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn chủ động phối hợp, làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động các nguồn lực để thực hiện các công trình thanh niên làm đường giao thông nông thôn.

Trong 03 năm qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện bê tông hóa trên 35km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí làm lợi trên 15,7 tỷ đồng.

Công trình hoàn thành, đã góp phần thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại địa phương đơn vị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương và tích cực tham gia xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cùng chung tay, góp sức, huy động các nguồn lực xã hội xây dựng nhà nhân ái.

 

Bàn giao nhà cho Cựu thanh niên xung phong tại Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana

Kết quả, trong 03 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã xây mới 120 căn Nhà nhân ái cho hộ gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí thực hiện 6,2 tỷ đồng.

Công trình thanh niên xây dựng nhà nhân ái đã nhận được sự đánh giá cao của nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương; góp phần hoàn thành chỉ tiêu về nhà ở cho hộ gia đình khó khăn ở cơ sở.

 

Thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên

Để xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và hợp tác xã thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp tập trung phối hợp mở các lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Hợp tác xã cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các Huyện, Thị, Thành đoàn trong việc thành lập mới và duy trì hoạt động các mô hình Hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên hỗ trợ phát triển kinh tế.

Đến nay, các Huyện, Thị, Thành đoàn đã duy trì và thành lập được 234 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, câu lạc bộ, tổ hợp tác phát triển kinh tế và 09 hợp tác xã thanh niên. Nhiều mô hình, câu lạc bộ, tổ hợp tác của thanh niên hoạt động có hiệu quả cao, giúp đỡ đoàn viên thanh niên, các thành viên phát triển kinh tế, góp phần cùng chính quyền địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình xây dựng nông thôn mới

Để kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở, vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức khen thưởng cho 24 cá nhân, 22 tập thể tiên tiến, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2018.

 

Ngọc Phú - TĐ Đắk Lắk (KA)