Thanh niên Yên Bái quyết tâm cải cách hành chính nhà nước

09:49 04/09/2019     757

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 3/9, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Phát động Cuộc thi “Thanh niên Yên Bái với công tác Cải cách hành chính nhà nước”.

Trên 100 đoàn viên, thanh niên là Bí thư, Phó Bí thư thuộc Đoàn khối cơ quan tỉnh và cán bộ trẻ đoàn viên, thanh niên thuộc khối các cơ quan tỉnh Yên Bái tham gia

 

Cuộc thi sẽ được Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tổ chức diễn ra trong thời gian từ ngày 03/9 đến hết ngày 30/10/2019. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả và trao giải trước ngày 15/11/2019. 

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên ứng dụng Google form bao gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận. Nội dung gồm tìm hiểu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 30C của Chính phủ và công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 – 2019.

Đối tượng dự thi là công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên, thanh niên trong cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập từ cấp tỉnh đến cấp xã và khuyến khích các đối tượng khác tham gia.

Cuộc thi “Thanh niên Yên Bái với công tác Cải cách hành chính nhà nước” là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong tuổi trẻ các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện công tác Cải cách hành chính; nhiệm vụ của các cấp, các ngành trong việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước. Góp phần xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vừa hồng, vừa chuyên đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.  
 

Hoàng Nối – TĐ Yên Bái (NA)