Thanh niên tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

22:27 10/12/2019     1841

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên xung kích trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

Đoàn viên hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 

Tổ Thanh niên xung kích sẽ trực tại các điểm một cửa huyện, thị, thành phố, phân công trực xuyên suốt vào giờ hành chính các ngày trong tuần.

 Tổ có nhiệm vụ phát tờ rơi tuyên truyền, hỗ trợ nhân viên bưu điện trong việc giới thiệu, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường qua dịch vụ bưu điện và trực tuyến, giúp đỡ người dân kê khai các tời khai khi cần thiết. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần từng bước hiện đại hoá nền hành chính tỉnh phù hợp với thời kì cách mạng công nghiệp 4.0.

Sau khi thành lập tổ thanh niên xung kích,  số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng được 5.083 hồ sơ.

Trước đó, Tổ thanh niên xung kích, cán bộ Đoàn chủ chốt đã được tập huấn, hướng dẫn sử dụng cách thức truy cập, khai thác, đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng internet; quy trình, trình tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua mạng internet đối với các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tụ cphối hợp tổ chức cho đoàn viên thanh niên ra quân phát tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa bàn dân cư và khu vực công cộng trên địa bàn tỉnh. Tiến hành đánh giá kết quả, họp rút kinh nghiệm để xem xét nhân rộng thực hiện công trình thanh niên vào năm 2020./.

 

Hoa Mai-TĐ Bà Rịa-Vũng Tàu (NA)