Thanh Hóa: Triển khai đồng loạt Mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”

10:14 15/11/2019     1213

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, ĐVTN trong việc đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn triển khai mô “Tuyến đường thanh niên tự quản về ANTT”.

Theo đó, 27 huyện, thị, thành đoàn đã chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn xây dựng mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực như: Thành lập các đội hình đảm bảo an ninh trật tự, gắn biển đảm nhận các tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, xây dựng hình nộm tuyên truyền an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường.

 

Mô hình đường sắt an toàn thị trấn Hà Trung

Mô hình tuyên truyền Nói không với rượu bia khi tham gia giao thông huyện Thường Xuân

 

Trong đó, các thành viên của Đội có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch hoạt động đã đề ra, đồng thời có nhiệm vụ tổ chức tuần tra canh gác, giữ gìn an ninh trật tự, ra quân vệ sinh, làm cỏ, bóc xóa các quảng cáo sai nơi qui đinh, vận động nhân dân về thực hiện an toàn giao thông đường bộ, tuyên truyền về phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Thông qua hoạt động của mô hình tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

Mai Nhung – Tỉnh đoàn Thanh Hóa (TN)