Thanh Hóa: Trao tặng trang thiết bị phòng chống Covid-19 tại Mường Lát và Quan Sơn

21:56 08/01/2021     216

3 Phong trào   ĐTN: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, Trung ương Đoàn đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các trang thiết bị tặng chốt Biên phòng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong 02 ngày, ngày 06 – 07/01/2021, đại diện Tỉnh đoàn cùng với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã thăm, tặng các trang thiết bị cho 5 chốt kiểm soát dịch covid-19 tại đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn (chốt Cha Khót, chốt 328, chốt 327, chốt 326 và chốt Tà Ngơn) và 1 chốt kiểm soát tại đồn Biên phòng Tam Chung, huyện Mường Lát (chốt Bản Ón).

 

Trao tặng trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Mường Lát và Quan Sơn, Thanh Hóa

 

Tổng kinh phí các trang thiết bị tặng chốt Biên phòng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 với là 100.000.000 đồng bao gồm: Loa kéo di động, bồn nước, dụng dịch sát khuẩn, nhiệt kế điện tử, máy lọc nước...

Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu nằm trong chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2020 và Xuân tình nguyện năm 2021”, có ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ các cán bộ, chiến sỹ tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Nguyễn Thủy – Tỉnh đoàn Thanh Hóa