Hà Tĩnh: Mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động xây dựng nông thôn mới

08:51 10/03/2012     2282

3 Phong trào   Web.ĐTN: Để triển khai thực hiện thành công chủ đề Tháng Thanh niên năm 2012 "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đề ra mục tiêu là: Xây dựng và tu sửa 100 km đường giao thông nông thôn.

Tỉnh Đoàn tặng 2 bộ máy vi tính cho xã Việt Xuyên - đơn vị Tỉnh Đoàn đỡ đầu xây dựng nông thôn mới
Tỉnh Đoàn tặng 2 bộ máy vi tính cho xã Việt Xuyên - đơn vị Tỉnh Đoàn đỡ đầu xây dựng nông thôn mới


Mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn đăng ký đảm nhận và gắn biển ít nhất 01 tuyến đường Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn; hỗ trợ 100 hộ dân di dời chuồng trại, xây dựng công trình vệ sinh đảm bảo theo tiêu chuẩn. Xây dựng 10 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khởi công xây dựng mới 03 mô hình chăn nuôi lợn tập trung với quy mô từ 100 con trở lên. Thành lập 2 HTX thanh niên bảo vệ môi trường, 2 HTX thanh niên phát triển kinh tế.

Theo đó , Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trong đó tập trung: tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm nhận xây dựng các trục đường giao thông nông thôn; tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật; huy động các nguồn lực xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; tích cực tham gia các chương trình "bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu", bảo vệ dòng sông quê hương. Xây dựng đề án di dời chuồng trại, làm công trình nhà vệ sinh cho nhân dân; xây dựng các mô hình kinh tế, chăn nuôi lợn tập trung.

Với những việc làm cụ thể, sau gần 2 tuần phát động thực hiện Tháng Thanh niên các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần xây dựng nông thôn mới như: Huy động gần 5000 ĐVTN ra quân đồng loạt làm giao thông thuỷ lợi nội đồng, làm đường giao thông nông thôn trong toàn tỉnh; trong các cơ sở Đoàn đã có những công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới như: công trình cắm mốc đường giao thông nông thôn của tuổi trẻ Hương Sơn,Vũ Quang; công trình cách đồng mẫu của tuổi trẻ Can Lộc; để góp phần giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy những sáng kiến, tinh thần xung kích của tuổi trẻ khối các cơ quan, doanh nghiệp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo mỗi cơ sơ khối cơ quan, doanh nghiệp trong toàn tỉnh tổ chức ký kết, đỡ đầu các xã xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu Đoàn  các cơ sở Đoàn thuộc Đoàn khối doanh nghiệp tổ chức ký cam kết đỡ đầu 21 xã xây dựng nông thôn mới thuộc các huyện: Cẩm Xuyên, Thành phố, Can Lộc, Nghi Xuân, Lộc Hà, Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, sau lễ ký kết tổ chức tặng 21 loa cầm tay phục vụ công tác tuyên truyền, tặng 100 suất quà cho các xã khó khăn.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế trong thanh niên tập trung triển khai xây dựng mô hình chăn nuôi lợn, hiện nay BTV đã chỉu đạo xây dựng 3 mô hình nuôi lợn tập trung tại Tổng Đội Tây Sơn...

Với mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể, cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh, Tháng thanh niên với chủ đề "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" của tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ giặt hái được nhiều kết quả.