Thông báo kết quả thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung

14:09 20/02/2020     571

Nhân sự mới   Web.ĐTN: Ngày 19/2/2020, Trung ương Đoàn đã thông báo kết quả thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung.

Thực hiện kế hoạch số 225-KH/TWĐTN-BTC ngày 17/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc thi tuyển chức danh Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung; đến hết thời hạn nhận hỗ sơ đăng ký thi tuyển ngày 20/10/2019, Trung ương Đoàn nhận được 01 hồ sơ đăng ký tham gia thi tuyển của đồng chí Nguyễn Hữu Khanh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung.

Kết quả thi tuyển, đồng chí Nguyễn Hữu Khanh đạt 50/100 điểm thi viết và 43,23 điểm Bảo vệ đề án. Với kết quả này, đồng chí Nguyễn Hữu Khanh đã không đủ điều kiện trúng tuyển vị trí Phó giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung./.

 

BBT