Nhân sự mới

Thông báo tuyển Nhân sự Phụ trách kế toán Phòng Công tác Đoàn phía Nam

01:09 - 06/11/2018      14383
Web.ĐTN: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận nhân sự vào vị trí Phụ trách kế toán làm việc tại Phòng Công tác Đoàn phía Nam, Văn phòng Trung ương Đoàn, số 145 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Mới nhất