Tự hào TKV đi lên cùng đất nước

09:53 30/06/2020     5098

3 Chương trình   Web.ĐTN: Tối ngày 29/6/2020 Tuổi trẻ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “ Tự hào TKV đi lên cùng đất nước”


 

Đây là chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Chương trình nghệ thuật biểu diễn gồm 3 phần: “Vinh quang Việt Nam”, “Tự hào TKV đi lên cùng đất nước” và “Bùng cháy sức trẻ TKV” với sự tham gia biểu diễn của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên không chuyên thuộc các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Chương trình thể hiện được nét đặc sắc riêng của Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam, của tuổi trẻ vùng mỏ, phản ánh sinh động quá trình 35 năm đổi mới, những thành tựu phát triển của đất nước. Tuyên truyền đông đảo đến cán bộ đảng viên, người lao động của Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam và quần chúng nhân dân vùng mỏ về ý nghĩa và tầm quan trọng, những quan điểm chủ trương định hướng của Đại hội Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng, hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Chương trình nghệ thuật đã thực sự trở thành một ngày hội lớn, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần vui tươi, phấn khởi, đồng thời với ý nghĩa động viên, khích lệ, kêu gọi cán bộ, công nhân lao động ngành Than nói chung, tuổi trẻ TKV nói riêng tiếp nối, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống từ các thế hệ cha anh đi trước, tích cực thi đua lao động sản xuất xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ngày càng phát triển, vững bước đi lên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu đẹp.

 

Nguyễn Thuấn