Sóc Trăng:Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Những năm tháng không quên”

15:02 08/05/2019     450

3 Chương trình   Web.ĐTN: Tối ngày 07/5/2019 tại Công viên 30/4 (thành phố Sóc Trăng) diễn ra Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chương trình nghệ thuật “Những năm tháng không quên”.

Đây là hoạt động được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo Thành Đoàn Sóc Trăng làm điểm tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã ôn lại kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019). Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là thắng lợi của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên toàn thế giới. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ đã bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng tháng Tám, giải phóng hoàn toàn Miền Bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta, đưa cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Miền Bắc tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa và Miền Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, hoàn thành độc lập dân tộc, dân chủ và thống nhất đất nước. 65 năm trôi qua, chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ như một mốc son chói lọi, một sự kiện lịch sử trọng đại không hề phai mờ và là minh chứng sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật “Những năm tháng không quên” là hoạt động của tuổi trẻ trong tỉnh nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng đã mang đến chương trình nhiều tiết mục với nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, ca ngợi về quê hương, đất nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc, của các thế hệ đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó tái hiện lại một bức tranh sinh động với một hào khí sôi nổi, hào hùng, oanh liệt đánh dấu chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta.

Thông qua chương trình nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay không ngừng kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, xây dựng tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Quý Nguyên- TĐ Sóc Trăng,BA