Hải Phòng: 36 thí sinh tham gia vòng sơ khảo Báo cáo viên cấp thành phố

08:14 05/06/2019     201

3 Chương trình   Web.ĐTN: Sáng 06/6, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Vòng Sơ khảo “Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019”. Tham gia vòng Sơ khảo có 36 thí sinh là báo cáo viên các cấp của Đoàn Thanh niên thành phố .

Các thí sinh thi trắc nghiệm kiến thức

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên các cấp, phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng qua đó phát huy vai trò, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội cho đoàn viên, thanh niên; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay; phát hiện các nhân tố mới để bồi dưỡng, phát triển đội ngũ báo cáo viên các cấp của Đoàn.

Tại vòng Sơ khảo, các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi: Trắc nghiệm kiến thức và Kỹ năng Báo cáo viên. Tại phần thi Trắc nghiệm kiến thức, các thí sinh làm bài trắc nghiệm bao gồm 50 câu hỏi trên giấy trong thời gian 30 phút. Phần thi Kỹ năng Báo cáo viên, thí sinh xây dựng bài giảng và đóng vai trò là báo cáo viên với giả định đối tượng nghe là đoàn viên, thanh niên ở cơ sở (đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên; thanh niên công nhân; thanh niên công chức, viên chức, đô thị, nông thôn; thanh niên lực lượng vũ trang); sử dụng máy chiếu, sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh, các công cụ hỗ trợ khác để minh họa phần thi kỹ năng báo cáo viên trong thời gian trình bày tối đa 10 phút với các nội dung liên quan đến: Giáo dục đạo đức, lối sống; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các phong trào hành động cách mạng của Đoàn; tuyên truyền về kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị khoá IX về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tuyên truyền về nhiệm vụ, vai trò của thanh niên trong thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thông qua việc triển khai những công trình, phần việc thanh niên, ý tưởng sáng tạo cụ thể, những nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; những vấn đề khác trong thực tiễn của việc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; sự chuẩn bị của các cấp bộ Đoàn trong tuyên truyền, tham gia tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ sắp tới…

Kết thúc vòng Sơ khảo, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 07 thí sinh xuất sắc nhất tham gia Vòng Chung khảo với các phần thi: “Kỹ năng Báo cáo viên”, “Xử lý tình huống” và “Đối thoại trẻ” dự kiến tổ chức vào tuần 4 tháng 6/2019. Thông qua Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp thành phố năm 2019, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh đạt giải cao tại Hội thi tham gia Đội tuyển dự thi Báo cáo viên toàn Đoàn năm 2019 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Thu Hằng, TĐ Hải Phòng-BA