Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho ĐVTN nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

09:35 15/05/2018     703

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế đã vừa triển khai chương trình Tập huấn “Thanh niên khởi nghiệp” năm 2018 cho 09 Huyện, Thị, Thành Đoàn trên địa bàn tỉnh.
Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với đoàn viên, hội viên trong lập thân, lập nghiệp; góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, tính sáng tạo, hăng say lao động của toàn thể hội viên, đoàn viên và nhân dân góp phần xây dựng cộng đồng thanh niên khởi nghiệp mạnh mẽ, trao đổi, học hỏi và cùng nhau phát triển, đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước.

Tập huấn tại huyện A Lưới
Tập huấn “Thanh niên khởi nghiệp” năm 2018 tại huyện A Lưới

Với lợi thế là lực lượng trẻ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với công cuộc đổi mới của đất nước, trong những năm qua thanh niên toàn tỉnh đã tích cực, tiên phong trong khởi nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, mang lại nhiều thành công. Thực tế, trên địa bàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều bạn trẻ chọn con đường khởi nghiệp bằng những mô hình mới rất sáng tạo, không đòi hỏi quá nhiều vốn, việc lựa chọn mô hình khởi nghiệp hay, sáng tạo đòi hỏi các đoàn viên thanh niên phải được trang bị những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp. Để hỗ trợ, tư vấn khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp thanh niên, góp phần tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của tỉnh.

Thời gian tập huấn sẽ diễn ra liên tục từ tháng 3 đến hết tháng 6 năm 2018. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức 04 lớp tập huấn: Tập huấn cấp tỉnh; Thị xã Hương Trà; Huyện A Lưới và Huyện Phú Vang đã thu hút hơn 1.500 ĐVTN tham gia.

Tại các buổi tập huấn, các đoàn viên thanh niên sẽ được các báo cáo viên là Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Cộng Hưởng Coplus, Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP), Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên chia sẻ, thông tin những kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp với một số nội dung, như: Giới thiệu các chủ trương, chính sách hệ sinh thái, nguồn vốn, quỹ hỗ trợ cho khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn các thủ tục hành chính trong đầu tư, thành lập doanh nghiệp, xây dựng đề án vay vốn sản xuất kinh doanh; Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thành công và rủi ro trong khởi nghiệp, kỹ năng quản lý doanh nghiệp, tài chính trong kinh doanh; Hướng dẫn các kỹ năng để nắm bắt cơ hội kinh doanh, phương thức tìm hiểu thị trường; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch quảng bá, maketing, phát triển sản phẩm và định hướng và giới thiệu việc làm cho những người lao động đi làm việc tại nước ngoài, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi đi làm việc tại nước ngoài, hướng dẫn thanh niên nhận thức đầy đủ về việc đi làm việc ở nước ngoài.

Chương trình tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là một hoạt động quan trọng, góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; tăng cường nhận thức, cung cấp kiến thức và kỹ năng về đổi mới sáng tạo khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tập huấn 06 đơn vị: Thành Đoàn Huế (22/5); Huyện Đoàn Phú Lộc (25/5); Huyện Đoàn Nam Đông (26/5); Thị Đoàn Hương Thuỷ (27/5); Huyện Đoàn Phong Điền (7/6); Huyện Đoàn Quảng Điền (19/6).