Thành đoàn Tuyên Quang đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

16:10 04/03/2021     1513

3 Chương trình   ĐTN: Việc đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của tuổi trẻ thành phố Tuyên Quang đang từng ngày đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2021 là năm "Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp". Ngay từ đầu năm, Thành đoàn Tuyên Quang đã xác định công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và phát động đến 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

 

Chị Phạm Thị Bích Hường, Bí thư Thành đoàn thăm mô hình trồng cây ăn quả của đoàn viên Nguyễn Văn Sáng, thôn 20 xã Kim Phú

 

Xác định vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn là đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp; ngoài các hoạt động tuyên truyền, định hướng cho thanh niên phát huy lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế; tìm kiếm nguồn vốn ưu đãi cho thanh niên. Đồng thời Thành đoàn Tuyên Quang phối hợp với UBND, UBMTTQ, các đoàn thể, Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Khuyến nông Thành phố mở các lớp tập huấn, dạy nghề về sản xuất nông nghiệp cho đoàn viên, thanh niên. Tạo cơ hội cho thanh niên được trao đổi các thông tin về kỹ thuật trong chăn nuôi, chăm sóc các cây, con để có được sản phẩm năng suất, chất lượng cao nhất.

Là một hoạt động ý nghĩa trong Tháng Thanh niên, chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn, ngày 03/3, Thành đoàn Tuyên Quang, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã thăm các mô hình thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố. Qua thực tế đánh giá hiệu quả của các mô hình, trong tháng 3/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ giải ngân nguồn vốn vay 1 tỷ đồng hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố phát triển kinh tế.

 

Chị Phạm Thị Bích Hường, Bí thư Thành đoàn thăm mô hình nuôi lợn của đoàn viên Đặng Việt Dũng, tổ 2, Phường Mỹ Lâm

 

Những hoạt động thiết thực cũng như kết quả đạt được trong phong trào “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong đời sống thanh niên, góp phần phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua phong trào đã thu hút, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh./.

 

Phương Linh