Thái Nguyên: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 150 ĐVTN

08:10 25/09/2018     323

3 Chương trình   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Thái Nguyên vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức lớp tập huấn kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 dành cho 150 đoàn viên thanh niên là bí thư, phó bí thư, thanh niên làm kinh tế thuộc các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh lớp tập huấn
Toàn cảnh lớp tập huấn


Tại lớp tập huấn học viên được diễn giả là các nhà khoa học, nhà quản lý chia sẻ một số kinh nghiệm tiếp cận, nghiên cứu về tạo lập, khai thác, phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao nhận thức, khả năng, và khởi nghiệp bằng chính tài sản trí tuệ của mình.

Bên cạnh đó, chương trình tập huấn còn tập trung vào các nội dung: Cung cấp các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, lập nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp xã, phường; giới thiệu khái quát các văn bản pháp lý, công cụ liên quan hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là nội dung quan trọng của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, các học viên còn được Ban Tổ chức lớp thông tin, triển khai các nội dung của quyết định số 844/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” và Kế hoạch số 113/KH-UBND của UBND tỉnh về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Trong quá trình trình bày chuyên đề, các chuyên gia và học viên có lồng ghép kết hợp trao đổi, thảo luận về những vấn đề khó khăn, kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ trong khởi nghiệp sáng tạo.

Dự kiến đến cuối năm, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tổ chức lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành riêng cho đối tượng là sinh viên, học viên tại các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn.