Năm 2018, tổng dư nợ của Đoàn Thanh niên tiếp tục tăng hơn so với năm 2017

23:22 19/01/2019     991

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chiều ngày 18/01, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam, Hội CCB Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam (gọi tắt là các Tổ chức CTXH) tổ chức Hội nghị Giao ban hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

 

Theo báo cáo kết quả thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2018, hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực và là điểm nhấn trong công tác giảm nghèo, nguồn vốn tín dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được tăng cường từ nhiều nguồn đa dạng.

Với phương thức cho vay ủy thác gắn kết 04 nhà: Ngân hàng, chính quyền, tổ chức CTXH và Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) đã chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến hàng triệu người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp đỡ họ biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức CTXH có thêm điều kiện cũng cố tổ chức của mình để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và hoạt động hiệu quả hơn; năng lực của cán bộ tổ chức CTXH được nâng cao.

Ngay từ đầu năm 2018, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đã tập trung huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trên thị trường, nguồn vốn nhận” ủy thác của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách và đảm bảo nguồn vốn thanh toán của toàn hệ thống. Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn đạt 194.420 tỷ đồng, tăng 19.038 tỷ đồng (+10,85%) so với năm 2017.

Trong công tác cho vay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến 31/12/2018 đạt 187.792 tỷ đồng, tăng 16.003 tỷ đồng (+9,39 %) so với năm 2017, với gần 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn. Dư nợ tập trung vào một số chương trình tín dụng, như: cho vay hộ nghèo là 38.014 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo là 30.142 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là 29.898 tỷ đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo là 28.293 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn là 21.123 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm là 15.234 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên là 13.046 tỷ đồng;…

Doanh số cho vay năm 2018 đã đạt 62.078 tỷ đồng, tăng 6.964 tỷ đồng so với năm 2017 với trên 2.142 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 45.888 tỷ đồng, tăng 5.379 tỷ đồng so với năm 2017, bằng 73,9% doanh số cho vay.

Trong năm 2018, vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp 0,5 triệu hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo, hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho gần 245 nghìn lao động; giúp gần 6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 51 nghìn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,3 triệu công trình nước sạch, công hinh vệ sinh nông thôn; xây dựng gần 30 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 2,8 nghìn căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP,…

Hoạt động tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ truơng, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế theo định hướng XHCN.

Tính đến ngày 31/12/2018, toàn hệ thống NHCSXH có tổng dư nợ cho vạy là  187. 792 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay theo phương thức ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức CTXH là 186 883 tỷ đồng (chiếm 99, 52%). Trong đó, Đoàn Thanh niên có tổng dư nợ là 24.834 tỷ đồng (tăng 2.979 tỷ đồng so với năm 2017).

Để làm được điều đó, trong năm 2018, công tác nhận ủy thác của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ động xây dụng kế hoạch thực hiện tốt các nội dung nhận uy thác với NHCSXH, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện nhân ủy thác của các đơn vị để tìm ra nguyên nhân và định hướng khắc phục những vướng mắc; trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn với trên 20 tỉnh, thành Đoàn trong toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình và tổ chức 31 lớp tập huấn cho 3.500 lượt cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV và cán bộ Đoàn cơ sở về những nghiệp vụ quản lý vốn vay, trách nhiệm của cán bộ Đoàn cơ sở; tăng cường chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, xóa “xã trắng” Tổ TK&VV do Đoàn quản lý.

Đồng chí Nguyễn Quốc Văn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn trao đổi tại hội nghị

 

Trao đổi tại hội nghị giao ban, đồng chí Nguyễn Quốc Văn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn đã khẳng định sự phối hợp có hiệu quả giữa NHCSXH với các tổ chức CTXH, trong đó Đoàn Thanh niên đã có tổng dư nợ năm 2018 tăng hơn so với năm 2017.

Trong năm 2019, đồng chí Nguyễn Quốc Văn mong muốn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền và công tác tập huấn nhằm nâng cao chất lượng hiểu quả công tác quản lý sử dụng vốn vay đối với các Tổ TK&VV cũng như các đối tượng được thụ hưởng để qua đó đảm bảo cho các hoạt động của Đoàn Thanh niên ngày càng được nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý vốn, cũng như phát huy được trò của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng CSXH Nguyễn Văn Lý đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện dịch vụ ủy thác của các tổ chức CTXH trong việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trong thời gian vừa qua. Có được những kết quả như trên là nhờ các đơn vị đã phối hợp tốt để triển khai thực hiện các chương trình hoạt động trúng và đi vào trọng tâm.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Chính sách Xã hội phát biểu kết luận hội nghị
 

 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lý, cùng với mô hình Tổ TK&VV, phương thức cho vay ủy thác gắn kết 4 nhà gồm: Ngân hàng- Chính quyền địa phương- Tổ chức chính trị xã hội- Tổ TK&VV đã giúp chuyển tải nhanh chóng nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến hàng triệu người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, giúp đỡ họ biết sử dụng tốt đồng vốn vay, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống” – đồng chí Nguyễn Văn Lý khẳng định.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Nguyễn Văn Lý đề nghị các tổ chức CTXH tiếp tục phối hợp với ngân hàng CSXH thực 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các tổ chức CTXH cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chi nhánh ngân hàng CSXH nơi cho vay trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, đảm bảo an toàn cho hoạt động giao dịch tại xã; phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành rà soát kỹ các hộ cho vay, đảm bảo việc cho vay đúng đối tượng, đúng quy trình…

 

(Quốc Văn - TT Hỗ trợ TNNT TW Đoàn)- ĐH