Ký kết chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021- 2025

16:45 25/11/2021     9811

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 25/11/2021, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 gồm 8 nội dung cơ bản.

Tham dự Lễ ký kết có các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban thường vụ Quốc Hội, Chủ nhiệm Ủy Ban Văn hóa, giáo dục Quốc hội; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; cùng các đồng chí Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ LĐ-TB&XH, các đồng chí Bí thư T.Ư Đoàn; lãnh đạo các Ban, đơn vị thuộc T.Ư Đoàn.

Những năm qua, sự phối hợp giữa các đơn vị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách về giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm đối với thanh niên; công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; công tác phòng chống tệ nạn xã hội; bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

 

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025

 

Đánh giá tổng kết Chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ LĐ-TB&XH giai đoạn 2017-2020, hai bên đã phối hợp thực hiện được nhiều kết quả nổi bật như: xây dựng các luật, chính sách liên quan đến các lĩnh vực tác động trực tiếp tới thanh thiếu nhi: Luật Thanh niên (sửa đổi), Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, Nghị định 74/2019/NĐ-CP, Chiến lược phát triển thanh niên...

Chỉ đạo các cấp phối hợp thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình của Chính phủ về mục tiêu xóa đói giảm nghèo, việc làm và giáo dục nghề nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, như: Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 – 2020, Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020, dự án phát triển thị trưởng lao động thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động, Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; các ngày họi tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm cho học sinh phổ thông, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Hai ngành đã có sự chủ động và phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện trên các lĩnh vực, tạo được sự đồng thuận, nhất trí từ Trung ương đến các địa phương. Chương trình phối hợp đã tạo tiền đề thuận lợi cho tổ chức Đoàn các cấp tham gia có hiệu quả vào công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm đối với thanh niên; công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc thanh thiếu niên và nhi đồng; phát triển mạnh mẽ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Song bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như trong công tác phối hợp, thời gian qua hai cơ quan còn chưa thống nhất được cơ chế phối hợp cụ thể; chưa tổ chức được những cuộc thảo luận chuyên đề để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực hiện phối hợp; công tác cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, báo cáo chưa được thường xuyên; chưa tổ chức được các cuộc họp trao đổi kết quả thực hiện các nội dung phối hợp giữa hai cơ quan nhằm giám sát, điều chỉnh nội dung phối hợp sát với tình hình thực tế; tiến độ một số công việc tiến triển còn chậm, việc tham gia các hoạt động đôi lúc còn thiếu chặt chẽ.

 

Những năm qua, sự phối hợp giữa các đơn vị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng

 

Các hoạt động phối hợp cần đi vào thực chất, hiệu quả hơn nữa

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng kết quả lớn nhất mà hai ngành cùng phối hợp đạt được không chỉ là sự phối hợp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn mà còn là sự phối hợp của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội với các tổ chức Đoàn tại các địa phương đã rất hiệu quả và sâu rộng. “Có thể nói nhờ sự phối hợp giai đoạn vừa qua đã tạo một cơ chế, điều kiện rất tốt để cán bộ Đoàn cấp tỉnh, huyện tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ về lao động, việc làm, chính sách với người có công, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương; phát huy được vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tại cơ sở; tạo sự lan tỏa, hiệu ứng tốt, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

“Chúng tôi xin cam kết các nội dung đã đưa vào trong chương trình ký kết sẽ được thực hiện một các nghiêm túc, hiệu quả nhất; có sơ kết đánh giá hằng năm để báo cáo, đồng thời xác lập các đầu công việc cụ thể của năm sau. Chính cơ chế này cho phép chúng ta linh hoạt điều chỉnh và thích ứng kịp thời với những diễn biến mới trong vòng 5 năm tới, để chương trình phối hợp đi vào thực chất có hiệu quả và tốt hơn cho hoạt động của hai ngành”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nói.

Chúc mừng những kết quả mà hai bên đã phối hợp trong chặng đường 5 năm qua, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhất trí cao với 8 nội dung hai bên sẽ ký kết trong trong Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, sự phối hợp giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần đi vào thực chất hơn nữa để chuyển tải được các nội dung phối hợp đi vào cuộc sống thiết thực và cụ thể.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai ngành đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp giữa TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ LĐ-TB&XH giai đoạn 2021-2025. Chương trình phối hợp bao gồm 8 nội dung cơ bản: Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; Công tác xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên, trẻ em; Công tác tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên; Các hoạt động phòng, chống các tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên; Chăm lo, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Triển khai có hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa; tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội; Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, Hội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Các hoạt động hợp tác quốc tế./.

 

Thanh Nga