Khảo sát đánh giá hoạt động ủy thác tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh Lai Châu

18:08 22/07/2020     3482

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 21/7, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã có buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Lai Châu về hoạt động ủy thác tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Lai Châu có đồng chí Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá hoạt động ủy thác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020 phát biểu tại Hội nghị

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ năm 2015 đến 30/6/2020, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Lai Châu thực hiện ủy thác cho vay thông qua các tổ chức hội, đoàn thể với tổng dư nợ đạt 2.304.071 triệu đồng (tăng 1.206.483 triệu đồng so với năm 2014) với 1.476 tổ tiết kiệm và vay vốn; 49.415 khách hàng dự nợ. Đã có trên 88 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với doanh số cho vay đạt 3.127 tỷ đồng, góp phần giúp 27.362 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho 5.670 lao động; xây dựng gần 32.211 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng 1.510 căn nhà.

Chất lượng tín dụng chính sách xã hội được nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giảm từ 0,85% (năm 2014) xuống còn 0,3% (năm 2019). Cùng với đó là việc thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách thông qua ủy thác một số công việc trong quy trình nghiệp vụ tín dụng đối với các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung sức giúp người nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nhiều hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật và vươn lên ổn định cuộc sống. Thông qua ủy thác, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác trên địa bàn tỉnh giúp Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện chủ trương công khai, dân chủ và xã hội hóa hoạt động tín dụng ngân hàng, nhất là chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước. Đồng thời, giúp Ngân hàng CSXH tỉnh tiết chế được chi phí quản lý tốt công tác nợ, thu lãi, gốc, hướng dẫn hộ nghèo sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả cao. Qua đó, tín dụng CSXH tỉnh đạt kết quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 34,81% (năm 2014) xuống còn 20,12% (năm 2019).  Có thể khẳng định tín dụng chính sách xã hội đã đạt được hiệu quả tích cực, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu về: Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong việc ký kết cho vay ủy thác; nâng mức số tiền cho người dân vay; việc quản lý nguồn vốn ủy thác; các biện pháp tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn của người dân; liên kết giữa các hộ vay vốn để sản xuất hàng hóa theo chuỗi liên kết; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân được vay vốn...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, tỉnh Lai Châu đã rất nỗ lực, cố gắng trong hoạt động ủy thác, góp phần vào việc giảm nghèo từ 5 - 7%/năm, đời sống vật chất, tinh thần của các hộ nghèo, hộ chính sách được nâng lên. Chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng tương đối đồng đều. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các tổ chức Hội - Đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của hội viên, đoàn viên nhất là những người thuộc diện được thụ hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi; phân công, bố trí ổn định cán bộ làm ủy thác có đủ năng lực, trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm để chỉ đạo và tổ chức thực hiện ủy thác ở các cấp Hội, Đoàn thể; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của các cấp Hội, Đoàn thể.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá hoạt động ủy thác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015 - 2020 đã ghi nhận kết quả tỉnh Lai Châu đã đạt được trong hoạt động ủy thác giai đoạn 2015 - 2020. Đồng chí cho rằng, ngoài những kết quả đã nêu trong báo cáo và trong các phân tích của đại biểu, cần nhấn mạnh, trong 5 năm qua, chất lượng hoạt động ủy thác được nâng lên một cách rõ rệt, thể hiện qua việc Lai Châu hiện nằm trong nhóm 05 đơn vị chi nhánh hoạt động tốt nhất, nợ quá hạn ở mức thấp, chất lượng tổ TK&VV chuyển biến rõ rệt; hoạt động ủy thác góp phần củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hội, đoàn thể tại cơ sở; đồng thời góp phần tích cực vào việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, củng cố niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương.

Để đạt được những kết quả trên, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho rằng đó là do có sự vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính trị; từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của các hội, đoàn thể và Ngân hàng CSXH hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, kịp thời; sự nỗ lực cố gắng, vươn lên vượt khó của cán bộ Ngân hàng CSXH; được cộng hưởng bởi sự phát triển kinh tế - xã hội của Lai Châu trong những năm vừa qua…

Đồng chí Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận kiến nghị, đề xuất của tỉnh để tổng hợp, báo cáo Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị tỉnh Lai Châu cần rà soát, khi xây dựng quy chế phối hợp và hợp đồng uỷ thác cần chú ý đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, liên thông trong tất cả các khâu; nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng ưu đãi của Chính phủ tới người dân; tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, hội viên sử dụng vốn vay hiệu quả; tăng cường phối hợp kiểm tra của các cấp Hội trong tỉnh về hoạt động ủy thác; nhân rộng, biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong việc sử dụng vốn vay hiệu quả...