Khai giảng lớp học nghề may cho thanh niên nông thôn tại Hải Phòng và Hà Nội

15:51 17/05/2018     832

3 Chương trình   Web.ĐTN: 02 lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho học viên thuộc đối tượng thanh niên nông thôntrên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng đã vừa được tổ chức.
Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi lao động thất nghiệp và thiếu việc làm gia tăng qua mỗi năm. Tình trạng thất nghiệp có xu hướng tăng mạnh, tập trung chủ yếu ở nhóm thanh niên đô thị, còn tỷ lệ thiếu việc làm lại tăng nhanh ở thanh niên khu vực nông thôn.


ffff
Khai giảng lớp học nghề may cho thanh niên nông thôn tại Hà Nội

Hằng năm, số lượng học sinh, sinh viên ra trường rất lớn, lên đến hàng trăm nghìn người, nhưng chỉ có số ít tìm được việc làm ổn định. Hơn nữa, sau khi ra trường, rất ít em tìm được việc làm theo đúng chuyên môn, nghề nghiệp được đào tạo. Phần lớn họ phải làm những công việc tạm thời, không ổn định, thậm chí có người phải “giấu” bằng đại học để làm công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 70% số thanh niên nông thôn chưa qua đào tạo nghề. Không có nghề nghiệp, thiếu việc làm, thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh, thanh niên trở nên lêu lổng, nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực cho xã hội.


ffff
Lớp đào tạo nghề May công nghiệp cho học viên thuộc đối tượng thanh niên nông thôn


Nhằm giúp cho các học viên có điều kiện học nghề, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập trong thanh niên nông thôn, nâng cao kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, cùng với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Văn phòng Trung ương Đoàn, Ban Công nhân đô thị Trung ương Đoàn, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên Trung ương Đoàn đã triển khai 04 lớp học nghề May công nghiệp cho 140 học viên thuộc đối tượng thanh niên nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng.

Việc triển khai đào tạo nghề May công nghiệp cho học viên thuộc đối tượng thanh niên nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng được diễn ra vào sáng ngày 13/05/2018 và học viên thuộc đối tượng thanh niên nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội được diễn ra vào sáng ngày 16/05/2018.

Dự kiến, các lớp sẽ hoàn thành chương trình học vào cuối tháng 07/2018.