Hòa Bình: Hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp 2019

12:06 04/07/2019     747

3 Chương trình   Web.ĐTN: Trong hai ngày, từ 2-3/7 đã diễn ra chương trình tập huấn hỗ trợ thanh niên xây dựng đề án khởi nghiệp sáng tạo năm 2019.

Chuyên gia Đinh Thị Thu Hải - Ủy viên Hội đồng tư vấn chương trình khởi nghiệp Quốc gia và tác giả 08 dự án xuất sắc

 

Chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức và hiện thực hóa những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của đoàn viên thanh niên tỉnh Hòa Bình, đồng thời trao đổi kinh nghiệm để thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, làm giàu cho thanh niên Hòa Bình, trong đó có 08 dự án đạt vòng II của cuộc thi Ý tưởng sáng tại khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Hòa Bình lần II, năm 2019.

Tham dự chương trình tập huấn có đoàn viên thanh niên là các tác giả, nhóm tác giả đến từ các huyện, thành đoàn, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, CLB Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Hòa Bình ... là những thanh niên đang có những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo mong muốn được hiện thực hóa thành các mô hình khởi nghiệp hiệu quả trong cộng đồng. 

8 ý tưởng của vòng II cuộc thi Ý tưởng sáng tại khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Hòa Bình lần II năm nay có 07 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 01 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục. Tham dự chương trình tập huấn, các chủ dự án được chuyên gia Đinh Thị Thu Hải - Ủy viên Hội đồng tư vấn chương trình khởi nghiệp Quốc gia trang bị các nội dung: kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng xây dựng dự án trên nền ý tưởng đã có, hướng dẫn phân tích dự án, xây dựng đề án, hướng dẫn thuyết trình và chia sẻ kinh nghiệm trong khởi nghiệp ...

Chương trình tập huấn đã trang bị cho các tác giả nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực, dự kiến sau chương trình tập huấn các tác giả, nhóm tác giả sẽ gửi lại bản đề án chuẩn ý tưởng dự thi của mình và tham dự chung kết cuộc thi Ý tưởng sáng tại khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Hòa Bình lần II vào cuối tháng 7 năm 2019./. 

 

Ngọc Ánh, Thành Luân - TĐ Hòa Bình (NA)