Hỗ trợ ít nhất 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên

14:50 16/04/2019     3072

3 Chương trình   Web.ĐTN: Tới năm 2022, hỗ trợ ít nhất 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; 5 triệu ĐVTN được trang bị kiến thức khởi nghiệp... là 2 trong số những mục tiêu cụ thể được đặt ra trong Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022 vừa được Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành.

Ảnh minh họa

 

Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022 vừa được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành nhằm kiến tạo môi trường, động lực mạnh mẽ để các thành phần thanh niên khác nhau ra sức sáng tạo khởi nghiệp, chung tay đưa Việt nam thật sự trở thành quốc gia khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu của Chính phủ ra đời 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020.

Theo đó, đề án tập trung vào hỗ trợ 03 nhóm đối tượng gồm: sinh viên các trường đại học, cao đẳng (hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp); thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp (hỗ trợ các dự án, đề án đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp) và doanh nhân trẻ, thanh niên là chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo, hội nhập).

Mục tiêu của đề án là đến năm 2022 sẽ hỗ trợ ít nhất 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; 90% cán bộ Đoàn - Hội chuyên trách công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được nâng cao nhận thức và phương pháp hỗ trợ thanh niên; 05 triệu ĐVTN được trang bị kiến thức về khởi nghiệp; mỗi tỉnh, thành Đoàn thành lập được bộ phận chuyên trách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn.

Để thực hiện được những mục tiêu này, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn các cấp và thanh niên về khởi nghiệp; tăng cường tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức về khởi nghiệp cho thanh niên và cán bộ Đoàn chuyên trách công tác khởi nghiệp; tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thành niên vào thực tiễn, hình thành cơ sở dữ liệu và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chương trình hỗ trợ vốn, kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp sẽ được chú trọng. Trung ương Đoàn sẽ xây dựng Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thành đầu mối kết nối, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

 

 

Kiều Anh