Đẩy mạnh đào tạo nghề cho thanh niên để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

14:02 01/09/2020     185

3 Chương trình   Tính đến tháng 6/2020, số người trong độ tuổi thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận hơn 290.000 người, chiếm tỷ lệ hơn 23% tổng số dân trong toàn tỉnh. Trong đó, thanh niên nông thôn chiếm gần 15%, thanh niên thành thị chiếm gần 9%. Thanh niên là đoàn viên, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chiếm hơn 18%.

Thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, thời gian qua, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm và được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, như: Tư vấn, trao đổi định hướng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh khối lớp 12, tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng, giới thiệu việc làm, hướng nghiệp dạy nghề cho thanh niên, nhất là đối tượng thanh niên khu vực nông thôn…

Học sinh Trường THPT Tuy Phong được tham quan môi trường làm việc tại Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân

 

Trong vai trò là “cầu nối” việc làm cho thanh niên, tổ chức Đoàn các cấp đã phân loại ra các nhóm đối tượng đoàn viên thanh niên có nhu cầu tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm khác nhau để hỗ trợ, giải quyết. Đối với thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, các cấp bộ Đoàn, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên, hội viên tham gia học nghề, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu và trình độ. Kết quả, giai đọan 2012 - 2020, đã giải quyết việc làm cho 194.088 lao động; trong đó, lao động trong độ tuổi thanh niên là 175.866 người, chiếm 80,64%, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 19.541 thanh niên, tỷ lệ nữ thanh niên được giải quyết việc làm chiếm khoảng 45%. Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức được 33 phiên giao dịch việc làm với số lao động tham gia là 1.620 lượt người, tuyển dụng được 662 lao động. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm qua các Trung tâm Dịch vụ việc làm là 134.309 lao động, trong đó số người tìm được việc làm là 37.786 lao động. Từ năm 2012 đến cuối năm 2019, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đào tạo nghề cho 114.584 người; trong đó, đối tượng thanh niên tham gia đào tạo nghề là 82.730 người, chiếm tỷ lệ 72,2%. Góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức ước đến cuối năm 2020 đạt 70%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề được cấp bằng hoặc chứng chỉ nghề đạt 26,87%. Cùng với đó, các hoạt động tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề… tiếp tục được chú trọng.

Đối với nhóm đối tượng đoàn viên thanh niên là học sinh, sinh viên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh khối THPT với sự tham gia tư vấn của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Báo Thanh niên, Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh… tổ chức chương trình hướng nghiệp cho học sinh khối 12 tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo 100% thanh niên là học sinh THPT được giáo dục, tư vấn hướng nghiệp để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, cách làm có hiệu quả góp phần giải quyết việc làm cho thanh niên như tổ chức ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm, phiên giao dịch việc làm lưu động… thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

 

 

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách của Nhà nước về dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, từ đó định hướng cho thanh niên lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với năng lực, sở trường. Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, giúp họ nâng cao kiến thức khoa học, kỹ thuật, kỹ năng quản lý, kiến thức thị trường để lựa chọn nghề phù hợp; chia nhóm thanh niên để hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm có hiệu quả, khuyến khích đào tạo nghề tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất… Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Hội cũng chú trọng xây dựng những mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình.