Đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn tại Quảng Nam

17:06 31/08/2018     1014

3 Chương trình   Web.ĐTN: Ngày 30/8, tại Quảng Nam, Trung tâm dạy nghề thanh niên tỉnh Quảng Nam đã tổ chức bế giảng 6 lớp đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn.

e
Trưởng Ban thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn Vũ Thị Giáng Hương và  Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam Hoàng Văn Thanh tặng hoa cho đại diện Trung tâm dạy nghề thanh niên Quảng Nam và đại diện doanh nghiệp tại Quảng Nam tiếp nhận lao động sau học nghề


Sau gần 3 tháng tham gia đào tạo, Trung tâm dạy nghề tỉnh Quảng Nam đã cấp chứng chỉ các nghề: May công nghiệp; Sản xuất hàng mây tre đan; Kỹ thuật chế biến món ăn cho 210 thanh niên nông thôn trên địa bàn các huyện Tiên Phước, Núi Thành, Quế Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam.

Điểm đặc biệt của lớp đào tạo nghề này là tất cả học viên tham gia đều được giải quyết việc làm, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp.

Ngay tại buổi lễ, Trung tâm dạy nghề thanh niên Quảng Nam đã ký kết bàn giao và tiếp nhận toàn bộ học viên vào làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cũng trong dịp này, Trung tâm dạy nghề tỉnh Quảng Nam đã khen thưởng khích lệ, động viên các học viên có thành tích trong học tập, rèn luyện làm động lực cho các bạn phấn đấu trong lao động, sản xuất sau này.

Chương trình dạy nghề cho thanh niên nông thôn tại Quảng Nam được thực hiện theo Nghị quyết số 1600/QĐ-TTg ngày 16.8.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016  - 2020 và kế hoạch số 35 - KH/TWĐTN-CNĐT của Trung ương Đoàn về xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn năm 2018.

Trong năm 2018, các lớp dạy nghề cho thanh niên nông thôn sẽ được tổ chức lần lượt tại các tỉnh: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Nam, Quảng Bình và Thanh Hoá. Nghề đào tạo gồm: May công nghiệp; Điện dân dụng; Kỹ thuật bảo quản và chế biến hoa màu; Kỹ thuật  nấu ăn và Mây tre đan. Trong đó, tỷ lệ thanh niên có việc làm sau thời gian đào tạo đạt 85 - 90%.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn năm 2018 của Trung ương Đoàn hướng đến mục đích tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong hoạt động đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, cùng với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.d
Lãnh đạo Trung tâm dạy nghề thanh niên Quảng Nam trao chứng chỉ tốt nghiệp các lớp học nghề cho học viên

Thông qua các chương trình đạo tạo nghề để nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nghề, dịch vụ việc làm của hệ thống các trung tâm giáo dục nghề nghiệp thanh niên, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên nhằm đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong học nghề, tạo việc làm. Bên cạnh đó, chương trình góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập trong thanh niên nông thôn.