Bến Tre: Đào tạo cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

16:54 31/08/2020     702

3 Chương trình   Web.ĐTN: Chiều 28/8, Tỉnh đoàn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Innovation Hub) tổ chức tổng kết Lớp đào tạo cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp về định hướng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Bến Tre.

Học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp đào tạo

 

Qua 04 ngày tham gia lớp đào tạo (từ ngày 25/8 - 28/8/2020) các học viên được tiếp cận các chuyên đề: Một số khái niệm cơ bản và những điều cần biết về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, chương trình OCOP Bến Tre; Thiết kế và vận hành một hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, gắn kết sản phẩm khởi nghiệp với chương trình OCOP Bến Tre; Xây dựng nguồn lực cho Hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Phân tích và kết nối các nguồn lực khởi nghiệp; Những kiến thức nền tảng về Startup cho nhà quản lý; Chính sách và pháp lý khởi nghiệp; Hướng dẫn áp dụng vào thực tế những loại hình hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Có 45/45 học viên được cấp chứng nhận hoàn thành lớp đào tạo. Đây là những kiến thức nền tảng vô cùng bổ ích nhằm cung cấp cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; rèn luyện khả năng định hướng phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tiếp thu cách làm và tư duy khởi nghiệp mới, phát triển dự án, ý tưởng khởi nghiệp của Chương trình mỗi xã một sản phẩm Bến Tre nhằm phát triển chuỗi giá trị sản phẩm trong thời gian tới.

 

Vươn Hoàn