Bắc Kạn: Tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới

20:36 06/09/2019     3344

3 Chương trình   Web.ĐTN: Trong tháng 8 và tháng 9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Kạn tổ chức Hội thi tìm hiểu và tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, gắn với thanh niên khởi nghiệp từ Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm” OCOP năm 2019.

 

Hội thi tại xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới

Đối tượng tham gia ở các đội thi là đoàn viên thanh niên không hưởng lương của các xã: Hà Hiệu, Chu Hương, Mỹ Phương, Yến Dương (huyện Ba Bể); Thanh Bình, Như Cố, Quảng Chu, Yên Đĩnh (huyện Chợ Mới); Cường Lợi, Vũ Loan, Văn Học, Lương Hạ (huyện Na Rì); Tân Tiến, Phương Linh, Tú Trĩ, Vi Hương (huyện Bạch Thông). Mỗi xã thành lập 1 đội thi, mỗi đội tham gia 03 phần thi theo hình thức sân khấu hoá với tên gọi: Quê hương tôi; Tìm hiểu kiến thức và Câu chuyện nông thôn.

 

Ban Tổ chức trao giải cho Hội thi tại xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông

 

Hội thi nhằm khơi dậy tiềm năng, ý tưởng sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong việc xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án OCOP; khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn. Đồng thời, tăng cường giao lưu, đối thoại và phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo trong thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, tham gia Đề án OCOP; giúp đoàn viên thanh niên nắm bắt được những cơ hội và chính sách hỗ trợ đối với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp từ OCOP, tiếp cận và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn có khả năng cạnh tranh trên thị trường; tích cực tham gia thực hiện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, thông qua hội thi, đông đảo bà con nhân dân được hiểu rõ hơn về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Từ đó, nâng cao hơn trách nhiệm của mình tích cực tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Sau 04 Hội thi, Ban tổ chức đã trao 04 giải nhất, 04 giải nhì, và 08 giải ba cho các đội thi.
 

Trần Luân - TĐ Bắc Kạn (TL)